Fen Fakültesi İdari Personel
Birim Sorumlu Dahili Hat
Ayniyat Saymanlığı
Orhan TEZER 3116
Evrak Kayıt 
Lamih MUTLU,Mehmet YILDIZ
3059
Öğrenci Koordinatörlüğü
Arzu KILIÇ

Özel Kalem
3113
Personel İşleri 
Cuma KOŞAR, Pervin GÜNEŞ 3159
Satın Alma ve Bilişim Destek
Cemal Azer USLU 3192
Kalite Geliştirme Birimi
Arzu KILIÇ
Yazı İşleri Şefliği
Orhan TEZER 3030
Biyoloji Bölüm Sekreteri
 Asena DÜNDAR

Fizik Bölüm Sekreteri
Eşref ÖZER
3146
Kimya Bölüm Sekreteri
Burhan BUDAK 
3040
Matematik Bölüm Sekreteri
Emin BELTEKİN
3157