Fen Fakültesi Fakülte Kurulu

          Fen Fakültesi Fakülte Kurulu                                                                       


1

Prof. Dr. Sezai ASUBAY

Dekan

 

2

Dr. Öğr. Üyesi Seçil YALAZ

İstatistik Bölümü Başk. 

 

3

Prof. Dr. Haluk AYDIN

Kimya Böl. Başk.

 

4

Prof. Dr. Hadice BUDAK GÜMGÜM

Fizik Böl. Başk. 

 

5

Prof. Dr. Yüksel COŞKUN

Biyoloji Böl. Başk.

 

6

Prof. Dr. Kemal GÜVEN

Mol.Biyoloji ve Genetik Böl.Başk. 

7

Prof. Dr. H. Özlem GÜNEY

Matematik Bölm. Başk.

 

8

Prof. Dr. Sedat İLHAN

Seçilmiş Üye

 

9

Prof. Dr. Sait ERDOĞAN

Seçilmiş Üye

 

10

Prof. Dr. Ebru İNCE BOSTANCI

Seçilmiş Üye

 

11

Doç. Dr. M.Zahir DÜZ

Seçilmiş Üye

 

12

Doç. Dr. Nurettin PİRİNÇÇİOĞLU         

Seçilmiş Üye

 

13

Dr. Öğr. Üyesi Sema FİNCAN

Seçilmiş Üye


 

14 Merhmet PEKOK Fakülte Sekreteri Raportör