Tarihçe


Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin modern şehri Diyarbakır ile bütünleşen Dicle Üniversitesi’nin kökleşmiş gelenekleri doğrultusunda kurumsallaşmış birimlerinden biri olan Edebiyat Fakültesi, 1992 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi olarak başlayan kuruluş aşamasını, 1996 yılında eğitim-öğretime başlayarak devam ettirmiş ve 2009 yılında Edebiyat Fakültesi olarak günümüzdeki konumunu kazanmıştır. Bu tarih itibarı ile akademik ve idari yapılanmasını hızlandıran fakültemiz kapsamında, Arkeoloji, Antropoloji, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Felsefe, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri yer almaktadır. Genelde ulusal, özelde ise bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenen ve ülkemizin geleceğine yönelik şuurlu insan kaynağı yetiştirme amaçlı bölümlerimiz ayrıca anabilim dalları halinde alt akademik yapılara sahiptirler.