Yakınçağ Tarihi
  • Doç. Dr. Oktay BOZAN - Bölüm Başkanı
  • Dr. Öğr. Üyesi Kadir ACAR -  Ana Bilim Dalı Başk.
  • Arş. Gör. Dr. Hakan ASAN
  • Öğr. Gör. Bülent ERANTEPLİ

Hakkında:Yakınçağ Tarihi Ana Bilim Dalı, Tarih Bölümü içinde yer alan yedi anabilim dalından biridir. Lisans eğitim-öğretimi Tarih lisans programı içerisinde ortak olarak yürütülmekte olup öğrenciler sekiz yarıyıllık programda bulunan zorunlu ve seçmeli Yeniçağ  tarihi derslerini alarak kredilerini tamamlamakta ve lisans diplomasını Tarih Bölümü mezunu olarak almaktadırlar. Tarih biliminin gereklerine uygun olarak tarih araştırmaları için gerekli arşiv dili ve kaynak dillerinin verilmesinde öncü konumunu sürdürmektedir.
4 yıllık lisans eğitiminin 3. ve 4. sınıflarında öğrencilerimize öğretmenlik için gerekli formasyon dersleri verilmekte ve öğrencilerimiz fakülteyi öğretmenlik formasyonu diploması ile bitirmektedirler.
Mezunlarımız araştırma görevlisi, tarih öğretmeni, arşiv uzmanı gibi çeşitli mesleklerde çalışabilmektedir.