Tarih Bölümü Vizyonumuz
     Geçmişin incelenmesi günümüz koşullarında sürekli değiştiğinden, bilimsel bilgiyi ve verilen eğitimi yeni yöntem ve tekniklerle sürekli güncel tutmak, bu çerçevede, çağdaş bir anlayışla ülke insanının bilgi ve donanımının artması, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın lisans ve lisansüstü mezunları ile ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından aranan, tercih edilen, yurtiçi ve yurtdışı ilgili araştırma kurumları ile yakın işbirliği içinde araştırma ve geliştirme projeleri yürüten, bilgi üretip yayın yapan ve Türkiye’nin bilim ve medeniyetine ciddi katkıda bulunan bir bölüm olmak.