Tarih Bölümü Misyonumuz

     Tarih Bölümü, geçmişin bilimsel yöntem ve disiplinler arası bakış açısıyla incelenerek anlaşılabileceği tespitinden yola çıkarak; tarih perspektifi kazanmış, karşılaştığı problemleri çözebilen, ekip çalışmasını başarıyla yürütebilen, analiz-sentez yapabilen, eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşım ile ömür boyu öğrenmeyi hayat prensibi olarak benimsemiş, bilimsel/akademik yaklaşımı içselleştirebilmiş, yaratıcı düşünebilen, kültürel ve sanatsal faaliyetleri organize edebilen, araştıran, alanının gerektirdiği bilgi donanımını alarak Atatürk İlke ve İnkılâplarını benimsemiş bireyler yetiştirmeyi, bölge ve ülkemize kültürel ve bilimsel katkı sağlamayı kendine özgörev olarak benimsemiştir.

  Bölümümüz, öğrencilerine tarih bilinci kazandırmayı hedeflerken diğer taraftan da olaylara bilimsel bir bakış açısı ile yaklaşmanın gerekliliğini ön plâna çıkaran eğitim anlayışına sahiptir. Bu yaklaşım çerçevesinde bölümümüzde, Türk Tarihi yanında Dünya Tarihi de incelenerek insanlık ve ülke yararına olmak üzere tarihi araştırmalara katkıda bulunulmakta, ulaşılan bulgu ve bilgiler toplumun hizmetine sunularak araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.