Genel Türk Tarihi
  • Dr. Öğr. Üyesi M. Salih ERPOLAT Ana Bilim Dalı Başk. Vek.

Hakkında: Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı , Tarih Bölümü içinde yer alan yedi anabilim dalından biridir. Lisans eğitim-öğretimi Tarih lisans programı içerisinde ortak olarak yürütülmekte olup öğrenciler sekiz yarıyıllık programda bulunan zorunlu ve seçmeli Eskiçağ tarihi derslerini alarak kredilerini tamamlamakta ve lisans diplomasını Tarih Bölümü mezunu olarak almaktadırlar. Tarih Bölümü, tarih biliminin gereklerine uygun olarak Türk ve Dünya tarihini araştırmayı amaçlamaktadır. Coğrafya ve Filoloji bölümleriyle birlikte çalışma fırsatına sahip olan Tarih Bölümü tarih araştırmaları için gerekli arşiv dili ve kaynak dillerinin verilmesinde öncü konumunu sürdürmektedir.
4 yıllık lisans eğitiminin 3. ve 4. sınıflarında öğrencilerimize öğretmenlik için gerekli formasyon dersleri verilmekte ve öğrencilerimiz fakülteyi öğretmenlik formasyonu diploması ile bitirmektedirler.
Mezunlarımız araştırma görevlisi, tarih öğretmeni, arşiv uzmanı gibi çeşitli mesleklerde çalışabilmektedir.