Eskiçağ Tarihi

 

  • Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAYTAK Ana Bilim Dalı Başk.

Hakkında:

Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı , Tarih Bölümü içinde yer alan yedi anabilim dalından biridir. Lisans eğitim-öğretimi Tarih lisans programı içerisinde ortak olarak yürütülmekte olup öğrenciler sekiz yarıyıllık programda bulunan zorunlu ve seçmeli Eskiçağ tarihi derslerini alarak kredilerini tamamlamakta ve lisans diplomasını Tarih Bölümü mezunu olarak almaktadırlar. Tarih Bölümü içerisinde yer alan ve tarih öncesi dönemlerden Ortaçağ’ın başlangıcına değin uzanan dönemi kapsayan ve bir kısmının “Powerpoint / Barkovizyon” destekli yapıldığı Eskiçağ Tarihi’ne ilişkin dersler arasında;


Eskiçağ Tarihi ve Uygarlıkları I
Eskiçağ Tarihi ve Uygarlıkları II
Eskiçağ Tarihi ve Uygarlıkları III
Eskiçağ Tarihi ve Uygarlıkları IV
Haçlı Seferleri Tarihi
Hellenistik Dönem Uygarlığıdersleri bulunmaktadır; adı geçen derslerin bir kısmı seminerlerle de desteklenmektedir. Öğrenciler dilerlerse, Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yaz aylarında sürdürülen arkeolojik nitelikli müze, yüzey araştırması ve kazılara katılarak, teorik bilgilerini uygulamalı veya gözleme dayalı olarak da zenginleştirebilmektedirler.