Vizyon

Vizyon

Bölümümüzün amacı, misyonuna uygun bir şekilde bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmeleri teorik bir çerçevede ele almak; bunların yol açtığı pratik sorunlara dair bakışı ahlaki, siyasi ve hukuki açıdan irdelemek ve yeni çözümler üretmek; öğretim elemanı ve öğrenci temelinde ulusal ve uluslararası boyutta, üniversitelerle çok çeşitli ve farklı amaçlarda akademik etkinlikler çerçevesinde işbirliğine gitmektir.