Türk –İslam Düşüncesi

Türk –İslam Düşüncesi Anabilim Dalı

Türk-İslam Düşüncesi Anabilim Dalı, başta “felsefe” olmak üzere kelâm ve tasavvuf gibi İslam düşünce tarihinin başlıca entelektüel geleneklerinin klasik dönemlerinden Osmanlı’ya uzanan tarihlerini, problemlerini ve çağdaş Türk düşüncesinin meselelerini derslerde ayrıntılı bir şekilde incelemeyi hedeflemektedir. İslam Düşüncesinde Felsefe, Din Felsefesi, Türkiye’de Çağdaş Düşünce gibi verilen derslerle öğrencilerin Türk – İslam düşüncesine ilgi ve birikimlerinin arttırılmasına önem verilmektedir.