Sistematik Felsefe ve Mantık

Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı

Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı'nın amaçları arasında, mantığın akademik ölçülerde öğrencilere aktarılması, öğretmenlik yapmak isteyen öğrencilerin lise müfredat programına hazırlanması, dil bilinci kazandırmak suretiyle eleştirel düşüncenin ilkelerinin tanıtılması ve felsefe öğrenimlerinde yardımcı olmak gibi hedefler bulunmaktadır. Klasik Mantık, Modern Mantık, Bilgi Teorisi, Bilim Felsefesi, Ahlak Felsefesi, Varlık Felsefesi, İnsan Felsefesi, Kültür Felsefesi, Değerler, Dil Felsefesi, Tarih Felsefesi alanlarında ders ve seminerler öğretim konularıdır.