Misyon

Misyon

Bölümümüz ulusal ve uluslararası bilgi birikimini disiplinler arası işbirliği çerçevesinde ele alıp eleştirel bir tutumla değerlendiren, ortaya çıkan düşünceleri felsefi bir bakış açısıyla yorumlayan, toplumla paylaşan ve dünya sorunları karşısında duyarlı öğrenciler yetiştiren bir misyona sahiptir.