Lisans

LİSANS

Sistematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi ve Türk – İslam Düşüncesi Anabilim Dallarından oluşan bölümümüz, gelişen ve değişen küresel bilgi yelpazesinde topluma, kendini yenileyen ve her daim eleştirel düşünceyi benimsemiş bireyler kazandırma iddiasındadır. Öğrencilerimizin kazançları, eleştirel düşünme/okuma/yazma, felsefenin ve düşünce tarihinin bilinen yaklaşık 2500 yıllık sürecini bütüncül bir bakışla kavrama, felsefe disiplinlerinin (ontoloji, epistemoloji, ahlak, siyaset, estetik vb.) temel problemleri hakkında kuşatıcı bir birikime sahip olmalarıdır.