Felsefe Akademik Kadro

 
Dr.Öğr. Üyesi Doğan Barış KILINÇ  8211 
Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DEREKO 8207
Öğr. Gör. Ersin Vedat ELGÜR 8211
Öğr. Gör. Seyit Ahmet ATAK

Arş. Gör. Dr. Nurten ÖZEL
Arş. Gör. Fatih KÖK

Arş. Gör. Fatma KAYA