Bahar Yarıyılı Sınavlarıyla İlgili Duyuru

Dicle Üniversitesi

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Sınavları İle İlgili Duyuru

 

Kovid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında dersler uzaktan öğretim yöntemiyle yapıldığından ve söz konusu salgın kapsamında alınan tedbirler halen devam ettiğinden, dönemlik öğretim yapan akademik birimlerimizin (ön lisans-lisans ve lisansüstü)  bahar yarıyılı ara sınavlarının da (vize)  ödev, proje vb. şeklinde ve aşağıdaki takvime bağlı kalınarak yapılmasına                 17 Nisan 2020 tarih ve 8 sayılı  Üniversitemiz Senatosu oturumunda karar verilmiştir.

 

1)  Dönemlik öğretim yapan ön lisans-lisans ve lisansüstü birimlerde kayıtlı öğrencilere, ara sınav olarak değerlendirmek üzere ilgili öğretim elemanları tarafından DUZEM Online Öğretim Portalı üzerinden öğrencilere her ders için sadece 1 (bir) etkinlik verilecektir.

2) Öğretim elemanı tarafından verilen çalışmayı tamamlayan öğrenciler, aşağıda belirtilen tarihler arasında ödevlerini  http://onlineportal.dicle.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=%2f   linkinden sisteme yükleyeceklerdir. Ancak, öğretim elemanı özellikli dersler için daha sonraki bir tarihte materyali fiziki olarak da isteyebilir.

3) Sınavların değerlendirmeleri (etki oranı vb.), Üniversitemiz ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde değerlendirilecektir.

4) 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı dönemlik akademik birimlerin ve yıl sistemli Hukuk Fakültesinin  dönem sonu (final) sınavları, bütünleme ve tek ders sınavı  ile  Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi için yapılacak olan kurul ve staj sınavlarına ait takvim , gelişmelere bağlı olarak yeniden belirlenecek ve ilan edilecektir.

5) İlgili akademik birimlerin konu ile ilgili ayrıca yönetim kurulu kararı almalarına gerek bulunmamaktadır.

 

Faaliyet Adı

Tarih

Öğretim Elemanı Tarafından Online Portala Ödev Yükleme Başlangıcı

21 Nisan 2020

Öğretim Elemanı Tarafından Online Portala Ödev Yükleme Bitişi

26 Nisan 2020

Öğrencilerin Ödevlerini Online Portala Yükleme Başlangıcı

27 Nisan 2020

Öğrencilerin Ödevlerini Online Portala Yükleme Bitişi

15 Mayıs 2020

Yukarıda belirlenen tarihler arasında çalışmalarını sisteme yükleyemeyen öğrenciler, mazeretlerini belirten belge ile birlikte  22 Mayıs 2020 tarihine kadar  söz konusu portal üzerinden başvuruda bulunmaları halinde, başvuruları ilgili akademik birim yönetim kurulunca değerlendirmeye alınacak ve uygun görülenlerin çalışmaları yine portal üzerinden alınacaktır.

İstisnai durumundan dolayı DUZEM Online Öğretim Portalına çalışmasını yükleyemeyen öğrenciler, dönem sonu sınavları için belirlenecek tarihler arasında da durumunu belirten belge ile birlikte başvuru yapmaları halinde, başvuruları ilgili akademik birim yönetim kurullarınca değerlendirmeye alınacaktır.

Çalışma sonucunun ara sınav notu olarak öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyonuna işleme son tarihi

04 Haziran 2020

Üniversitemiz Öğrencilerine ve Öğretim Elemanlarına Duyurulur.

Dicle Üniversitesi Rektörlüğü