Doğu Dilleri Kürt Dili ve Edebiyatı

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Osman ASLANOĞLU


Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2012 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalı akademik kadrosu hâlen 1 yardımcı doçentten oluşmaktadır.

Öğrenim süresi dört yıl süren Anabilim Dalında henüz öğrenci bulunmamaktadır. Anabilim Dalının amacı; öğrencileri Kürt dilbilimi, Kürt edebiyatı, tarihi ve dil öğretimi konularında yetiştirmektir. Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler Kürt Dili Filoloğu olarak mezun olurlar.