Doğu Dilleri Fars Dili ve Edebiyatı
Anabilim Dalı Başkanı


Doç.Dr. Yahya SUZAN

Tel: 90 412 248 8030 /8197

e-posta: yahya.suzan@dicle.edu.tr


Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 1996 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalı akademik kadrosu hâlen 1 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.

Öğrenim süresi dört yıl süren Anabilim Dalında henüz öğrenci bulunmamaktadır. Anabilim Dalının amacı; öğrencileri Fars dilbilimi, Fars edebiyatı ve dil öğretimi konularında yetiştirmektir. Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler Fars Dili Filoloğu olarak mezun olurlar. Modern Farsçayı bilen elemanlar olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli bakanlıklarda, resmi kuruluşlarda ve özel sektörde iş bulma imkânına sahiptirler.