Doğu Dilleri Arap Dili ve Edebiyatı

Bölüm Başkanı


Prof. Dr.Mehmet Mesut ERGİN

Tel: 90 412 248 8030 /8199

e-posta: emesutergin@hotmail.comBölüm Başkan Yardımcısı


Dr. Öğr. Üyesi Osman ASLANOĞLU

Tel: 90 412 248 80 30 

e-posta: 


Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 1996 yılında kurulmuştur. Ana Bilim Dalı akademik kadrosu hâlen 1 Profesör, 1 doçent, 2 araştırma görevlisi ve 1 öğretim görevlisinden oluşmaktadır.


Öğrenim süresi dört yıl süren Anabilim Dalında yaklaşık 180 öğrenci bulunmaktadır. Anabilim Dalının amacı; öğrencileri Arap dilbilimi, Arap edebiyatı ve dil öğretimikonularında yetiştirmek ve Arap dilini ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğretebilecek düzeye getirmektir.


Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler Arap Dili Filoloğu olarak mezun olurlar. Pedagojik formasyon eğitimi almaları durumunda Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Arapça öğretmeni olarak istihdamlarının yanı sıra modern Arapçayı bilen elemanlar olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli bakanlıklarda, resmi kuruluşlarda ve özel sektörde iş bulma imkânına sahiptirler.


Anabilim Dalımız tarafından açılan yüksek lisans programı Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir.