Tezli Yüksek Lisans Formları


Elektronik Ortam Formları (Elektronik Ortamda Katılan Jüriler İçin)

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Sonuç Formu (FRM-527 )


Tezli Yüksek Lisans Formları

Anabilim Dalı Başkanlığı Danışman Öneri Formu (FRM-332 )

Danışman Değişikliği Talep Formu (FRM-333)

Seminer Dersi Değerlendirme Formu (FRM-338)

Seminer Katılımcı İmza Tutanağı

Tez Konusu Öneri Formu  (FRM-335)

İkinci Danışman Talep  Formu (FRM-334)

Ders Muafiyeti Başvuru Formu (FRM-044)

Mazeret Ara Sınav Formu (FRM-036 )

Ders Bildirim Formu

Lisansüstü Ders Yoklama Çizelgesi

Özel Öğrenci Başvuru Formu  (FRM-149)

Sınav Sonuç Bildirim Formu (FRM-354)

Yatay Geçiş Başvuru Form u

Yarıyıl Sonu Sınav Ücret Bildirim Form u

Öğrenime Ara İzni Öneri Form u

Tez Başlığı Değişiklik Formu (FRM-457)
Lisansüstü Tez Konusu Değişiklik Formu (FRM-336)
Ders Muafiyet Formu (FRM-044)  
Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu (FRM-353)


Tez Savunma Sınavı Başvuru Formları  

Tez Savunma Sınavı Başvuru ve Jüri Öneri Formu (FRM-342)

Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu (FRM-343)

Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı (FRM-344)

İkinci Tez Danışmanı Talep Formu

Beyan

Tez Teslimi İlk Kontrol Formu

 

Tez Savunma Sınav Formla r ı

Savunma Öncesi Tez Biçimsel Değerlendirme Formu ( FRM-45 8)

Tez Savunma Sınavı İlan ve Bildirim Formu  (FRM-345 )

Tez Savunma Sınavı Tutanağı  (FRM-346)

Jüri Tez İntihal  Formu (FRM-339)

Kurum Dışı Görevli Jüri Üyesi For mu  (FRM-347)

Tez Değerlendirme Formu

 

 

Tez Teslim Formlar ı

Tez İntihal Formu (FRM-340 )

Tez Kabul Onay Sayfası 

Tez Teslim Danışman Onay Formu (FRM-348)

Me zuniyet-İlişik Kesme Formu

Tez Teslimi Son Kontrol Formu

Yayın Yayımlama İzin Belgesi

Yeni Mezun Anket Formu


Tez Yazım Şablonları

Tez Kapak Sayfası Şablon u

Tez Türkçe ve İngilizce Özet Şablonu

Özgeçmiş Şablonu