Genel Bilgi

Enstitü, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 3/f maddesi gereğince, Üniversitelerde ve Fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında Lisansüstü Eğitim-Öğretim, Bilimsel Araştırma ve uygulama yapan bir yüksek öğretim kurumudur.

 Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2547 sayılı Kanun’un 19. maddesi gereğince 10 Ocak 1983 tarihinde kurulmuştur.

         Enstitü’nün amacı; Dicle Üniversitesinde Sağlık Bilimlerine dayalı Yüksek Lisans ve Doktora öğretimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve İlkeleri doğrultusunda ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütmektir.

         Yukarıda anılan teşkilat yönetmeliğinin 5. maddesi (c) fıkrasına göre, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Veteriner Fakültesi Eğitim yapılan Anabilim Dalları ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Bölümü lisansüstü öğretim bakımından Sağlık Bilimleri Enstitüsünün  Anabilim Dallarıdır.

         Sağlık Bilimleri Enstitüsünün bünyesinde Tıp Fakültesinde 15, Diş Hekimliği  Fakültesinde 6, Veteriner Fakültesinde 6, Eczacılık Fakültesinde 2,  Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda 1, Uzaktan Eğitim İlaç Kimyası Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve Enstitümüz bünyesinde açılan Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans Programı olmak üzere toplam 30 Anabilim Dalında Lisansüstü Eğitim yapılmaktadır.

         Şubat 1983-Mart 2018 yılları arasında 332 Doktora, 142 Tezli Yüksek Lisans ve 120 Tezsiz Yüksek Lisans öğrencisi Enstitümüzden mezun olmuştur.

         Halen Enstitümüzde,  215 Doktora, 133 Tezli Yüksek Lisans, 47 Tezsiz  Yüksek Lisans öğrencisi olmak üzere toplam 395 öğrenci lisansüstü eğitimini sürdürmektedir.


Güncelleme Tarihi: 15.03.2018