Yeni Tez ve Dönem Projesi Yazım Kılavuzu ile İlgili Açıklama

Enstitümüz Anabilim dallarında Lisansüstü Eğitim veren ve Danışmanlık görevi yürüten değerli Öğretim Üyesi hocalarımız,

            Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu tarafından yeniden düzenlenmiş ve 20 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 04.06.2017 tarihinde de Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 30086 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu nedenle yeni yönetmeliğe uygun güncel bir tez yazım kılavuzunun hazırlanması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu kılavuzun amacı, Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dallarında hazırlanan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri ile Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında hazırlanan Dönem Projesi için bilimsel yazım kurallarına uygun bir standart sağlamaktır.

Yeni Tez ve dönem projesi yazım kılavuzu Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun 16 Haziran 2017 tarih ve 15 sayılı kararı ile kabul edilerek, Dicle Üniversitesi Senatosunun onayına sunulmuştur. Hazırlanan Yeni Tez Yazım Kılavuzu, Senatonun 08/08/2017 tarih ve 2017/16-DH.-28 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Yüksek lisans ve Doktora Tezi ile Tezsiz Yüksek Lisans Programları için Dönem Projesi hazırlayacak olan adaylar bu kılavuzda belirtilen standartlara uymak zorundadır. Ayrıca, seminerlerin de bu kılavuzda verilen kurallara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir (http://www.dicle.edu.tr/saglik-bilimleri-enstitusu-tez-yazim-kilavuzu ).

Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü programlarında eğitim gören öğrencilerimiz ve danışmanlık yapan bütün öğretim üyelerimizin Seminer, Tez ve Dönem Projesi hazırlanması sırasında bu yeni kılavuzu rehber almaları konusunda göstereceği dikkat için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

 

 

                                                                            Saygılarımla,

                                                                            Prof. Dr. Hakkı Murat BİLGİN

                                                                            Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü


Tarih: 10.10.2017