Turnitin ve iThenticate Hk.

Turnitin ve iThenticate ile ilgili olarak, 2019 yılında yaşanan sorunların 2020 yılında yaşanmaması için Tübitak-Ekual'in göndermiş olduğu hatırlatma ve uyarılar metni aşağıda belirtilmiştir.

 

Turnitin ve Thenticate kullanımıyla ilgili olarak; bildiğiniz üzere, iThenticate programını, üniversitelerde, Dr. ve üstü ünvana sahip kişiler,  sadece kişisel makalelerinin  analizi için kullanabilir.  Ayrıca, dergi editörleri de söz konusu programı kullanabilirler, ancak; dergi, üniversite tarafından yayınlanan bir dergi olmalıdır ve editör de üniversite personeli olmalıdır.

 

iThenticate için doküman (makale) submit kotası vardır. 2019 yılının 2. yarısında ve özellikle sonlarına doğru biten kotaları sebebiyle birçok üniversite tarafımızla iletişime geçmiş ve ilgili üniversitelere yardımcı olunmaya çalışılmıştır. Fakat yeni açılan üniversitelerle 2019 yılında öngördüğümüz kota kullanımının çok üzerine çıkılmıştır. 2019 yılı kullanım verilerine göre, aynı kullanım alışkanlıklarıyla devam edilirse, iThenticate kotalarının 2020 yılında kurumların kullanımlarına yetmeyeceğini söyleyebiliriz. 2019 yılındaki toplam EKUAL kotası mevcut kurumların kullanımlarını karşılamamıştır ve Turnitin yetkililerinden kota artırım talebinde bulunulmuştur. Bir kereliğe mahsus olmak üzere talebimiz geri çevrilmemiş ve sizlerden gelen talepler karşılanmıştır, ancak, bilinmelidir ki, sınırsız ya da her yıl artan şekilde bir kullanım kotamızın olmadığını yeniden hatırlatmak isteriz ve EKUAL toplam kotası lisans dönemi boyunca maalesef değişmemektedir. Bununla birlikte, 2019 yılında EKUAL kapsamına yeni eklenen üniversitelere belli oranda kota tahsisinde bulunmak gerekmektedir. Bu sebeple 2020 yılı kotalarınızda belli oranda eksilme olacaktır ve iThenticate kullanıcılarınızın 2019 yılında sorun yaşamaması için kullanıcı hesaplarını düzenli aralıklarla analiz etmenizde yarar vardır. Dikkatinizi bir kez daha çekmek gerekirse, iThenticate, makalelerin benzerlik analizi için kullanılan bir programdır fakat 2019 yılındaki kullanım örnekleri gösterdi ki, birçok kurum hesabı altındaki kullanıcıların, Turnitin programını kullanması gerekirken, iThenticate programında, tez, ödev, rapor türü dokümanları analiz ettiği, aynı makaleyi birçok kereler analiz ettiği, gibi yanlış kullanımların yapıldığı görülmüştür. Bu durum ilgili kurumun kotasının çabuk tükenmesine, diğer kullanıcıların haklarının yenmesine neden olmaktadır. Birçok kurum için 2019 yılında yapmış olduğumuz ek kota ekleme esnekliğinin 2020 yılında maalesef olmayacağı öngörülmektedir. 

Turnitin kullanımıyla ilgili olarak; bildiğiniz üzere, tez, ödev ve rapor türü dokümanların benzerlik analizi yapılabilmektedir ve sadece öğretmen (öğretim personeli) hesabı açılabilmektedir. Öğretmen isterse öğrencileri için sınıf oluşturup öğrencilerinin tez/ödev/rapor yüklemelerini sağlayabilmektedir.

 

2019 yılı içinde, konunun hassasiyeti zaman zaman hatırlatılmasına rağmen, Turnitin kullanımı konusunda yaşanan en büyük sorun, 2018 yılına göre azalmalar olsa da, kullanıcıların "ayarlar" konusunu önemsememeleri, dikkate almamaları, "depo yok" ayarını yapmamalarından kaynaklı yaşadıkları mağduriyettir. Turnitin kullanımında, yüklenen dokümanların yanlışlıkla havuza gönderilmesi (depo yok seçeneği işaretlenmediği için) ve kullanıcının kendi hesabından ilgili çalışmayı silmesinden dolayı sıkıntılar yaşanmaktadır. (%100 benzerlik gibi.) Doküman kullanıcı tarafından hesaptan silinse dahi havuzdan silinmemektedir. Bu nedenle kullanıcıların kendi hesaplarına yükledikleri ve havuza gönderdikleri dokümanları, kurumun Turnitin yöneticisine bildirmeden hesaplarından silmemeleri gerekmektedir. Hesaplardan silinen belgelerin ID tespitlerinin TechKnowledge ya da TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yapılması maalesef mümkün olamamaktadır. Sildirme işlemi için kullanıcının yüklediği dokümanın yanında yazan ID'nin ( ödev numarası) Turnitin Yöneticisine bildirilmesi gerekmektedir.