Pandemi Dönemi Akademik Takvim ile İlgili Duyuru


Dicle Üniversitesi Senatosu kararınca Pandemi süreci nedeniyle gerçekleştirilemeyen seminer, dönem proje sunumları, tez savunma sınavları, yeterlik sınavları, tez konusu önerisi savunma sınavları ve tez izleme komitesi toplantıları normalleşme süreci ile birlikte yüz yüze ya da elektronik ortamda yapılabilecektir. İlgili faaliyetlerin elektronik ortamda yürütülmesinin tercih edilmesi durumunda ekteki ‘Lisansüstü Çalışmaların Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ dikkate alınacaktır. Ayrıca 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı (Pandemi dönemi) Ayrıntılı Akademik Takvimi de ekte olup, Lisansüstü eğitim ile ilgili süreçlerin buna göre yürütülmesi gerekmektedir.