Bahar Dönemi Öğrenci Alımı-Yedek Kontenjanlar


Histoloji ve Embriyoloji Doktora

Yedek Kontenjan Sayısı : 1

1. Yedek  Kayıt Tarih Aralığı : 22-24 Ocak 2020 
Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

MADDE 17 – (1) Kesin kayıt, ilânda belirtilen koşullar ve süreler dâhilinde, istenen belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile adayın bizzat kendisi (veya resmi vekili) tarafından elden veya elektronik ortamda ilgili enstitüye yapılır. Kesin kayıtta, istenen belgelerin aslı veya noter ya da mezun olduğu yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış örneği kullanılır. Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybederler. Bu adayların yerine yedek listedeki adaylar sırasıyla ilan edilerek kayıt hakkı kazanırlar. Yapılan ilanları ve bu ilanlara ilişkin güncellemeleri takip etme sorumluluğu adaylara aittir. Kayıtlar enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.