2019-2020 BAHAR DÖNEMİ AYRINTILI AKADEMİK TAKVİMBAHAR DÖNEMİ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

Lisansüstü programlara başvuruların sistemden alınması*

(Başlangıç saat 08:00’den itibaren, Bitiş saat 17:00’a kadar)

02.01.2020

09.01.2020

Başvuruları kabul edilen adayların Değerlendirme Sınavlarının yapılması*

(saat:10:00’da İlgili Anabilim Dalı Başkanlığında)

                                           10.01.2020

Lisansüstü başvuru değerlendirme sonuçlarının ilanı*

(Başvuru sisteminden saat: 18:00’de)

            10.01.2020

Maddi hatalar için itiraz ve değerlendirme*

13.01.2020

15.01.2020

Kesin Kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adayların ilanı*

(Enstitü web sayfasından)

      16.01.2020

Asıl adaylar için kesin kayıt tarihleri (Mesai saatleri içinde)

16.01.2020

21.01.2020

Yedek kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt tarihleri (Mesai saatleri içinde)

22.01.2020

24.01.2020

Açılacak derslerin ve ders programlarının ilanı için son tarih

                         17.01.2020

Tezli Yüksek Lisans programı “Tez Konusu Önerisi” için son tarih

                         27.03.2020

Tezsiz Yüksek Lisans programı “Dönem Projesi Konusu Önerisi” için son tarih

                          27.03.2020

Katkı payı/Öğrenim ücretlerinin ödenmesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilecektir.

Öğrenciler için ders kayıt/kayıt yenileme işlemlerinin yapılması

22.01.2020

30.01.2020

Ders kayıtlarının danışmanlar tarafından onaylanması

22.01.2020

31.01.2020

Mazeret ve  Ekle Sil Başvuru ve Kayıt Tarihi  (Danışman gözetiminde)

03.02.2020

07.02.2020

Özel öğrenci başvurularının Enstitüye yapılması

03.02.2020

07.02.2020

2019-2020 Eğitim-Öğretim Bahar Dönemi

03.02.2020

16.05.2020

Muafiyet Başvuru Tarihleri

03.02.2020

07.02.2020

Doktora Yeterlik Başvuru Tarihleri

02.03.2020

03.04.2020

Doktora Yeterlik Sınav Tarihleri

01.04.2020

30.04.2020

Doktora Tez izleme Komitesi (TİK) Toplantıları

25.01.2020

24.07.2020

Seminer Takviminin Enstitüye bildirilmesi

02.03.2020

13.03.2020

Seminer Sunumları

30.03.2020

29.05.2020

Seminer Raporlarının Enstitüye teslim edilmesi

08.06.2020

12.06.2020

Ara Sınavlar

30.03.2020

05.04.2020

Dönem  Sonu Sınavları

18.05.2020

06.06.2020

Bütünleme Sınavları

08.06.2020

19.06.2020

Savunma sınavına girmek için tezlerin / dönem projelerinin Enstitüye ilk kontrolü için son teslim tarihi

                            26.06.2020

Tez Savunma Sınavı / Dönem Projesi Sunumu Başvuruları

27.04.2020             

26.06.2020

Sınav tarihi itibariyle 1 ayı geçmemiş olmak koşulu ile Ciltlenmiş tezin / dönem projesinin Enstitüye son teslim tarihi (Azami süresini dolduran öğrenciler için)

31.07.2020