Misyonumuz
           Kültürümüzün önemli öğelerinden olan geleneksel Türk Müziği ve Türk Halk Oyunlarımızın kendine has yapıları korunarak geliştirilmesi, genç nesillere en sağlıklı biçimde aktarılmasının sağlanması, bunu yaparken de çağdaş öğretim ve teorik, bilimsel anlamda teknik ve ciddi metotlardan faydalanarak Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, tam donanımlı, iş ve meslek yeterliliğine sahip bireylerine yüksek ahlak erdeminin öncülüğünde "sanatçı" hüviyeti ve sorumluluğu kazandırmaktır.