Akademik Kadro


TÜRK HALK OYUNLARI BÖLÜMÜ

Doç. Mustafa ŞAHİN

14 Şubat 1970 de Ankara’da doğdu. İlkokulu Öğretmen Kubilay İlköğretim Okulu, Ortaokul ve Liseyi Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesi’nde okudu. Lisans eğitimini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü’nde, Yüksek Lisans Eğitimini İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı ve Sanatta Yeterlik eğitimini İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Müziği Anasanat Dalı’nda tamamladı.

Halk oyunları ve müziğe ilkokul çağlarında Yenimahalle Halk Eğitimi Merkezi’nde başladı. Çalışmalarına liseden mezun olana kadar bu kurumda amatör olarak devam etti. 1990 yılında İstanbul’a giderek akademik kariyerine başladı. Temmuz 1998’te yüksek lisansını tamamladıktan sonra Kasım 1998’de Çankırı Nurettin Ok Halk eğitimi Merkezi’ne Türk Halk Oyunları Öğretmeni olarak atandı. Aynı yıl sanatta yeterlik sınavını kazanarak İstanbul’a geri döndü. Beşiktaş Halk Eğitimi Merkezi’ne atanarak, 12 yıl burada görev yaptı.  2012 Mart ayında öğretmenlikten ayrılarak Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. Eylül 2018 de Sahne Sanatları Bilim Alanı’nda Doçentlik unvanı aldı.

Uzun yıllar Ankara ve İstanbul’da dansçı, müzisyen ve eğitmen olarak birçok kurum ve kuruluşta profesyonel olarak çalıştı. Yurtdışında eğitmenlik yaptı. Ulusal ve uluslararası bir çok sempozyum ve kongrede bildiri sundu. Birçok dergiye makale yazdı. Konser, atölye ve festival etkinliklerine katıldı. Bir dönem TRT’de “akitli sanatçı” olarak çalıştı. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi düzenledi. Hâlen, Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölüm Başkanı ve Devlet Konservatuarı Müdür Vekili olarak görevine devam etmektedir. Evlidir ve bir kız çocuğu vardır.


Dr. Öğr. Üyesi Sonay ÖDEMİŞ
SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ


Öğr. Gör. Ahmet GÜNDÜZ

1979 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya’da tamamladı. Lisans Öğrenimini: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü Türk Halk Müziği Ana sanat dalında tamamladı (1998-2003). TRT Diyarbakır Radyosu Türk Halk Müziği Korosunda bağlama sanatçılığı yaptı (2003-2004). Yüksek Lisans Öğrenimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri ve Müzikoloji programında bitirdi (2009-2011). 2011 yılından beri TRT Diyarbakır Radyosu Türk Halk Müziği Çocuk Korosunda şeflik ve eğitmenlik yapmaktadır. 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji ve Müzik teorisi alanında başladığı doktora öğrenimi, tez aşamasında devam etmektedir. 2004 yılından beri Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. 1998 yılından itibaren Türk Halk Müziği alanında birçok dinleti, konser vb. faaliyetlerde görev almıştır. Ayrıca 2015 ve 2017 yıllarında Dicle Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen Müzik ve Dans Kongresinde sekretarya ve düzenleme kurulunda görev almıştır. Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarında; Türk Halk Müziği Solfej ve Nazariyatı, Türk Halk Müziği Repertuarı, Oyun Müzikleri, Meslek Çalgısı Bağlama derslerini yürütmektedir. 2018 yılından bu yana Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.                                           Öğr.Gör .A.Kadir ÖZAYDIN

2Aralık 1975’de Aydın’da doğdu. İlkokulu Hürriyet İlköğretim Okulu’nda, OrtaokuluTicaret Lisesi ve Osman Gazi Orta Okulu’nda, Liseyi Aydın Lisesi’nde okudu. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Temel Bilimler Bölümünde tamamladı.Yüksek Lisans Eğitimi Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar EnstitüsüMüzikoloji Anabilim Dalı’nda ve Tez aşamasındadır.

Müziğe olan ilgisi İlkokul çağlarında başladı. 11. Yaş gününü hediyesi olan bağlamayı O’na babası aldı. Eğitimini almadan kendi kendine keşfetmeye ve çalmaya çabaladı. Hemen hemen 11 sene bu enstrümanla uğraştı. 21 yaşındayken Aydın Mestan Gökalp Türk Sanat Müziği Korosuna katıldıktan sonra Konservatuar sınavlarına girmeyi arzu etti. Bu amatör koronun şefi olan bestekar ve udi Sayın YılmazYÜKSEL’den ders aldı. Bağlamaya olan ilgisini gören hocası O’nu Tanbur enstrümanına yönlendirdi. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı sınavına 1998 senesinde Tanbur ile girdi. Hazırlık sınıfı dahil 5 yıl olan Lisans Eğitimi sürecinde okul içi ve okul dışı korolarda toplamda 278 konserde sahne aldı. 2003 yılında Lisans eğitimini tamamladıktan sonra 2004 yılında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda akademik kariyerine başladı. Türk Müziği Solfej ve Nazariyatı, Meslek Çalgısı (Tanbur) ve Makamsal geçki ve icra adlı derslerin eğitimini vermektedir. Ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sundu ve pek çok konser faaliyetlerinde Tanbur sazı icracılığı yaptı. Hâlen, Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndaTemel Bilimler Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Evlidir ve iki kız çocuğu vardır.                                                         Öğr. Gör.  Tuna ÇETİN

Temmuz 1979 tarihinde babasının görev yaptığı Merzifon da doğdu. İlk, orta ve Lise öğrenimini Balıkesir de tamamladı.Müziğe 1996 yılında Balıkesir de ud eğitimi alarak başladı ve sonrasında yine aynı şehirde Türk Sanat Müziği Korosuna katılım sağlayarak devam etti.1999 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Temel Bilimler bölümünü kazanarak Klasik Kemençe üzerine Lisans eğitimi aldı. 2006 yılında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümünde Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisans Eğitimini ise Atatürk ÜniversitesiGüzel Sanatlar Enstitüsü müzik bilimleri ve Müzikoloji bölümündetamamladı. 1999 yılından bu yana birçok konsere ud ve Klasik Kemençe ile eşlik etti. Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarında; Klasik Kemençe, Türk Müziği Solfej ve Nazariyatı, Ud derslerine girmekte ve hala bu kurumda Öğr. Gör. olarak çalışmaktadır.


Öğr. Gör. Bayram ÇÖKLÜ


Öğr.Gör. Sibel ÇELİK

1986 yılında Mudurnu’da doğdu.İlk ve orta öğreniminin ardından, Bolu Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden 1999, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü’nden 2008’de  mezun oldu. 2007 yılında Portekiz’de Coimbra Üniversitesi’nin düzenlediği “ Summer Course: Art ,LanguageandCulture a SocialApproach in Mediterrenean” isimli yaz kursuna katıldı. SakaryaÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Folklor ve Müzikoloji Anabilim Dalından “Muharrem Ertaş İcrâsında Bozlakların İncelenmesi” isimli yüksek lisans teziyle bilim uzmanı olarak 2011’de mezun oldu.2010-2016 yılları arasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası’nda flüt/pikolo icracısı ve şef yardımcısı olarak çalıştı.2012’de Almanya Karlsruhe Polis Orkestrası ile konser verdi. Macaristan’da düzenlenen Türk Kurultay’ında konsere katıldı. Bir çok uluslararası  ve ulusal konser, festival gibi  etkinliklerde yer aldı.

2014’de Bulgaristan’da düzenlenen “LyatnaIzkustva“  isimliyaz akademisinde Prof. GeorgiSpassov’un flüt ustalık sınıfına katıldı.2015’de İtalya Parma’da AccademiaInternazionaleGiuseppe Verdi"Alto PerfezionamentoArtistico” isimli ustalık sınıfında Prof. IsabellaFrati veG.Verdi Opera Orkestrası şefiFabrizioCassi ile opera şarkıcılığı, sahne üzerine Prof. SilviaPigovici ile çalıştı.Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devletokullarında müzik öğretmeni olarak çalıştı.  Doç. Dr. Tülün MALKOÇ ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Öğretim Görevlisi olarak devam etmektedir.Öğr. Gör. Perçin DEMİRKOL YALÇINTEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Emre AKGÜN

8 Şubat 1979 da İstanbul’da doğdu. İlkokulu EskişehirAdalet İlköğretim Okulu, Ortaokulu Eskişehir Süleyman Çakır Ortaokulu ve Liseyi Karşıyaka Gazi Lisesi’nde okudu. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nde, Yüksek Lisans Eğitimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzikoloji Anabilim Dalında tamamladı. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalında Doktora programına devam etmektedir. Müziğe ilkokul çağlarında Eskişehir’de piyano dersleri alarak başladı. Ortaokul ve Lise döneminde Eskişehir ve İzmir’de bulunan klasik Türk müziği korolarında ve TRT İzmir Radyosundakorist ve solist olarak görev aldı.1997 yılında İzmir’de akademik kariyerine başladı. 2002 yılında lisans eğitimini tamamladı. 2004 yılı Mayıs ayında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümüne Öğretim Görevlisi olarak atandı. 2011 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Diyarbakır TRT Radyosunda akitlikorist ve solist olarak programlara katıldı. Ulusal ve uluslararası bir çok sempozyum ve kongrede bildiri sundu. Birçok dergiye makale yazdı. Konser  ve festival etkinliklerine katıldı. Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Müdür Yardımcılığı ve Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu. Hâlen, Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini sürdürmektedir.


Öğr. Gör. Tayfun KIRMIZIGÜL


 

 

Öğr. Gör. Şerif GAYRETLİ

serif.gayretli@dicle.edu.tr

  10 Eylül 1975’te Batman da doğdu. İlkokulu Cengiz Topel İlköğretim okulunda, Orta okulu 60. Cumhuriyet Ortaokulunda, Liseyi Batman Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde okudu. İnönü Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Radyoloji Bölümü Ön lisans programını bitirdi. Lisans ve Yüksek lisansını İnönü Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Aynı bölümünde Doktora programına devam etmektedir.

Lise yıllarında amatör olarak müziğe başladı. Malatya Musiki Cemiyetinde aldığı Klasik Gitar eğitimi, müziği mesleki olarak seçmesinde ve Müzik Eğitimi Bölümüne girmesinde önemli bir rol oynadı. 2001 yılında Malatya Konak kasabasında Konak Lisesinde göreve başladı.2004 yılında görevlendirme ile Malatya Abdulkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesinde görev yaptı. 2005 yılında Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesine atandı ve burada 13 yıl görev yaptı. 2018 yılında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler bölümüne atandı.

Milli eğitime bağlı kurumlarda Gitar dersleri verdi. Ulusal ve Uluslararası Kongre ve sempozyumlarda bildiri sundu. Konser etkinliklerinde görev aldı. Halen Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarında görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.


Öğr. Gör. Yiğit Can EYÜBOĞLU

Ankara’da doğdu. Müzik eğitimine ablası Hande Evren Eyüboğlu ile piyano çalışarak başladı.

2001 yılında Gazi Türk Müziği Topluluğu’na kabul edilerek burada Muzaffer Şenduran ile koro ve ûd, Tolga Bektaş ile Türk musikisi nazariyatı çalışmaya başladı.

2002 yılında şef Mustafa Apaydın yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çoksesli Gençlik Korosu’na kabul edildi. Bu esnada Gökmen Çimen ve Nadia Iankova-Loreiro ile piyano, Seval Irmak ile armoni, Çiğdem Aytepe ile kompozsiyon, Atilla Çağdaş Değer ile işitme çalıştı.

2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Sanat Dalı’na kabul edilerek 2005-2006 akademik yılı içerisinde, vefatına kadar (17 Mart 2006) Prof. İstemihan Taviloğlu ile kompozisyon Emel Eden ile piyano çalıştı.

2005 yılında ‘20. Yüzyıl Sanatı Haftası’ çerçevesinde gerçekleştirilen Peter SheppardSkærved ve NigelClarke’ın atölyelerine katıldı.

2006 yılında Önder Özkoç ile kompozisyon çalışmaya başladı aynı yıl Hacettepe Üniversitesi (H. Ü.) Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Sanat Dalı’na kabul edildi. Burada Turgay Erdener ile kompozisyon ve armoni, Sevgi Ünal ve Hatıra Ahmedli Cafer ile kontrapuan ve füg, Levent Kuterdem ile orkestrasyon, Çiğdem Aytepe ile koro şefliği, Yasemin Marlalı ve Diler Argat ile piyano çalıştı.

2006 yılında besteci Stefan Pohlit’in Spektral Müzik atölyesine, 2006-2008 yılları arası besteci ve ressam Ertuğrul Oğuz Fırat ve besteci İlhan Baran’ın Çağdaş Müzik Dersleri’ne, 2008 yılında şef ElisandaCarrasco i Ribot’un Çocuk Korosu Şeflik Kursu’na, 2009 yılında şef Wim Van Herk’in koro atölyesine ve şef ElisandaCarrasco i Ribot’un II. Uluslararası Koro Şefliği Kursu ve Seminerleri’ne, 2008-2010 yılları arası Hoy-Tur Derneği’nde Halk Dansları Kursu’na, 2011 yılında İnsan Hakları Gündemi Derneği’nin Hollanda Kraliyeti Elçiliği’nin desteğiyle hazırladığı Demokrasi ve İnsan Hakları Okulu’na, 2018 yılında Duygu Şendurur ve Melis Milli liderliğindeki OrffSchulwerk Temel Uygulamalarına; 2019 yılında şef Mete Gökçe, şef Ahter Destan ve şef NicolayMerdzhanov liderliği ndeki 1. Koro Şefliği Sınıfı’na katıldı.

2012 yılında DeutscherAkademischerAustauschdienst tarafından verilen ISK bursu ile Berlin’de dil kursuna katıldı. 2012-2013 akademik yılı boyunca AB Ersmus desteğiyle HochschulefürMusikund Theater Leipzig.’deClaus-SteffenMahnkopf ile kompozisyon, SteffanBeyer ile orkestrasyon, Manuel Durao ile füg, IpkeStarke ve ReinhardPfund ile analiz, TiloAugsten ile improvizasyon, DietmarNawroth ile piyano çalıştı.

2014 yılında Yamaha Music School’un öğretmenlik sınavını kazanarak 2014-2015 yıllarında Türk Amerikan Derneği ve Yamaha Music Europe’un desteğiyle ‘YamahaJunior Music Course’ öğretmenliği programını tamamladı.

2014 yılında H. Ü. Kompozisyon Yüksek Lisans Programı’na ve Ankara Üniversitesi (A. Ü.) Türk Din Musikisi Programı’na kabul edildi. Ankara Üniversitesi’nde Bayram Akdoğan ile Musiki Nazariyatı, Ruhi Kalender ile Türk Musiki Tarihi, Türk Din Musikisinde Beste ve İmla Teknikleri, Türk Din Musikisinde Usûlleri çalıştı.

2014 yılında lisans devresinden mezun oldu ve iki akademik yıl boyunca H. Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı’nda çalgı bilgisi, armoni ve solfej derslerini, 2016-2017 Akademik Yılı Güz Döneminde Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi’nde solfej derslerini yürüttü.


Öğrt. Kamer PAMUKÇU

kamerpamukcu@gmail.com


14. 01 1969 Diyarbakır doğdu . İlk öğrenimini Diyarbakır ' da orta ve lise öğrenimini İzmir'de bitirdi . Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarında Temel Bilimler Bölümünde tamamladı.

 Türk Müziğine ilk okul orta okul ve lise dönemlerinde aile içinde okul korolarında başladı. Daha sonra amatör korolar ile devam etti.  Üniversite eğitiminde sonra  1994 yılında Özel Amid Lisesinde dört yıl öğretmenlik hayatına başladı. 1995 yılında TRT Diyarbakır Radyosu Gençlik Korosunda Şeflik görevine başladı. Dokuz yıl süren bu görevde çok sayıda öğrenci yetiştirip televizyon , radyo programları il içi ve dışı konserler ve 160 adet B bandı yaptı . 1998 yılında yılında Milli Eğitim Bakanlığına geçiş yaptı. Birlik Lisesi ve Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde Kanun öğretmenliği yaptı. Yine 1999 yılında başladığı  Diyarbakır Valiliği Türk Sanat Müziği Korosunda beş yıl boyunca şeflik yaparak çok sayıda konser verdi . 2002 yılında Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarında göreve başladı . Kuruluşundan bu yana Konservatuvarda Kanun , Türk Müziği Solfej ve Nazariyatı , Ritm Bilgisi , Form Bilgisi , Eser Analizi gibi derslere girdi ve çok sayıda konser verdi. Halen Konservatuvarda görevini sürdürmektedir .


Öğr. Gör. Ozan DAŞ

1994 yılında doğdu. 7 yaşında bağlama ve elektronik piyano çalmaya başladı. Müziğe olan ilgisi bu dönemden sonra giderek arttı. 2008 yılında Güzel Sanatlar Lisesini kazandı. Lise eğitimi süresince pek çok bağlama, piyano ve koro konserinde yer aldı. 2012 yılında Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünü kazandı. 2016‘da yüksek onur derecesiyle mezun oldu ve aynı yıl Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Bilim Dalı yüksek lisans programını kazandı. 2018 yılında buradaki eğitimini tamamladı ve aynı yıl Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi doktora programını dereceyle kazandı. Halen doktora eğitimine devam etmekte ve aynı zamanda Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Öğretim Görevlisi olarak Bağlama Eğitimi, THM Solfej ve Nazariyatı, THM Koro derslerini sürdürmektedir.