Yönetim Kurulu

ADI-SOYADI

BÖLÜMÜ

e-mail

Prof.Dr. Beran YOKUŞ

(Başkan)

Veteriner Fak. Biyokimya ABD

beyokus@hotmail.com

Prof. Dr. Ebru İNCE BOSTANCI

Fen Fak. Genel Biyoloji ABD

            eince@dicle.edu.tr

Doç. Dr. Selçuk TUNİK

Tıp Fak. Histoloji ABD

selcuktunik@gmail.com

Doç. Dr. Neval Berrin ARSERİM

Veteriner Fak. Mikrobiyoloji ABD

nevalb@dicle.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Bircan ÇEKEN TOPTANCI

Fen Edebiyat Fak. Kimya Bölümü, Biyokimya ABD

bircan@dicle.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Hüseyin ALKAN

Eczacılık Fak. Biyokimya ABD

mhalkan@dicle.edu.tr