XI. Deney Hayvanları Eğitimi Kullanım Sertifikası Eğitim Programı
XI. Deney Hayvanları Eğitimi Kullanım Sertifikası Eğitim Programı


Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) tarafından Araştırıcılara ve Hayvan Bakıcılarına yönelik “XI. Deney Hayvanları Eğitimi Kullanım Sertifikası Eğitim Programı” 25.Kasım- 4 Aralık 2019 tarihleri arasıdna yapıldı. On gün süren eğitimlere farklı branşlardan 40 kişi, toplam 75 saat boyunca, Yeditepe, Dokuz Eylül,  Fırat ve Dicle Üniversitesinden gelen eğitimcilerden “deney hayvanlarının yetiştirilmesi, üretimi, biyokimyası, anatomisi, fizyolojisi, hastalıkları, anestezi, etik kurallar, yürürlükteki mevzuat, laboratuvar işletmesi, iş sağlığı, araştırma planlama ve biyoistatistik derslerini ve Pratik uygulamalar konusunda eğitimler aldı.

 “Deney hayvanları biyokimyası” dersini anlatan DÜSAM  Müdürü Prof. Dr. Beran YOKUŞ, eğitim programındaki temel amacın, katılımcılara kurs sonunda, gerekli teorik ve pratik bilgiyi aktararak deneysel çalışmalar yapabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmak olduğunu söyledi.

Eğitim programı sonunda kursiyerlere Türkiye’de ve Dünya’nın birçok ülkesinde geçerli olan bir sertifika verildi.