Etik Kurul Üyeleri


ADI- SOYADI

BÖLÜMÜ

E-MAİL

Prof. Dr. Beran YOKUŞ

(Başkan)

Veteriner Fak. Biyokimya Anabilim Dalı

beyokus@hotmail.com

Dr.Öğr.Üyesi Ersin UYSAL

Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

            euysal@gmail.com

Doç.Dr. Ramazan DEMİREL

Ziraat Fakültesi Zootekni ABD.

         rademirel@hotmail.com

Doç. Dr. Selçuk TUNİK

Tıp Fak. Histoloji ABD

selcuktunik@gmail.com

Doç. Dr. Hasan AKKOÇ

Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

hakkoc@ dicle.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Ulaş ALABALIK

DÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji ABD

ulasalabalik@gmail.com

Doç. Dr. Ayşe MEŞE

Diş Hek. Fak. Protetik Diş  Tedavisi  ABD

aysemese@yahoo.com

Dr.Öğr. Üyesi Feray ALTAN

Veteriner Fak. Farmakoloji ve Toksikoloji ABD

feray.altan@dicle.edu.tr

Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Erdem AKBALIK

Veteriner Fak. Temel Bilimler Histoloji ve Embriyoloji ABD

erdem_akbalik@hotmail.com

Dr.Öğr. Üyesi Akın KOÇHAN

Veteriner Fak. İç Hastalıkları ABD

akin.kochan@dicle.edu. tr

Dr.Öğr. Üyesi Elif VARHAN ORAL

Eczacılık Fak. Analitik Kimya  ABD

evarhan@dicle.edu.tr

Veteriner Hek. Öğr . Gör. Uğur UÇAR

Veteriner Hekim

Veteriner Fak. 

vethekugurucar21@hotmail.com

Doç. Dr. Mehmet Hüseyin ALKAN

Eczacılık Fak. Biyokimya ABD

mhalkan@dicle.edu.tr

Mehmet Yavuz KAHRAMAN

Özel Okul

(Öğretmen)

mykahraman446@hotmail.com

Av. Abdullah YAVUZ

Diyarbakır Barosu

adarsidar@hotmail.com