Vizyon

VİZYON

Ekonomik ve toplumsal gelişmenin en önemli unsurlarından birisi olan Bilim ve Teknoloji, toplumum refahını, bilim ve teknolojiye hakim, teknolojiyi bilinçli kullanabilen ve yeni teknolojiler üretebilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış toplum fertleri veya bilim insanları ile sağlamak için en etkin araçtır.

Bölgemizin en köklü üniversitesi olan Dicle Üniversitesi açmış olduğu Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bölge üniversitelerinden gelen araştırmacılara, bilimsel çalışmalarında (deneysel çalışmaları, testleri, ölçüm ve analizleri gerçekleştirmede) yardımcı olmayı ve uluslararası düzeyde bilimsel etkinliği arttırmayı hedeflemektedir.

Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBTAM), içinde yaşadığımız bilgi çağında bilim ve teknoloji odaklı yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası tez çalışmalarını destekleyerek, yeni ürün ve üretim yöntemi geliştirilmesi ileri teknolojilerin daha etkin ve yaygın kullanımının sağlanması, verim ve kalitenin arttırılması, kalite standartlarına uyum sağlanması hususunda nitelikli bilimsel çalışmaların yapılması faaliyetlerini de yürütmektedir.

DÜBTAM özellikle sanayimizin teknoloji kültürü kazanmasında ve teknoloji gerektiren ürünlerin üretilmesine katkı sağlamak amacıyla özel sektör, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğinde bulunarak bilimsel ve teknolojik projelerin hazırlanması ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak, üniversitemizle işbirliği içinde çözme alışkanlığını kazanmalarına ayrıca akademisyenlerimizin de çalışmalarını katma değere dönüştürmelerine yönelik faaliyetlerini destekleyerek bilime ve halkımıza hizmet sunmaktır.