Tarihçe

DÜBTAM TARİHÇESİ

Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBTAM), 29.03.2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenip 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuş ve merkez yönetmeliğinin 10.05.2012 tarih ve 28288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla faaliyete geçmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından desteklenen ‘Dicle Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarının Kurulması’ proje kapsamında teşekkül etmiş olan DÜBTAM, bugün bünyesinde barındırdığı 12 laboratuvar ile birlikte bilimsel çalışmaların yönlendirilmesi ve bu kapsamda bilimsel projelerin desteklenmesini gerçekleştirmektedir.

Giriş ve birinci kattan oluşan merkez binanın oturum alanı 2.300 m2, kapalı alanı ise 4600 m2’dir. 12 adet araştırma laboratuvarı, 5 adet çalışma laboratuvarı, 9 adet ofis, 1 adet toplantı odası, 2 adet bekleme salonu ve 1 adet çalışma salonu bulunmaktadır. Bina içinde internet bağlantısı merkezi ısıtma/soğutma sistemi, güç kaynağı ve jeneratör bulunmaktadır.