Tıp Fakültesi
Vizyon

DİCLE TIP FAKÜLTESİNİN VİZYONU
Katılımcılığa ve takım çalışmasına dayanan, kurumsallaşmış; bilgi üretme, bilgiyi yayma ve hizmet üretme konularında önde gelen; ulusal ve uluslararası toplumda saygı ve güvenle anılan; Sağlık politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunan referans bir Tıp Fakültesi olmak.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.