Tıp Fakültesi
Ürogenital Sistem Hastalıkları
Çocuk sağlığı ve Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
Farmakoloji
Genel Cerrahi
İç Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Nükleer Tıp
Radyoloji
Tıbbi Biyoloji
Üroloji
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.