Tıp Fakültesi
Tez Yönergesi ve Ekleri
Tez Yazılım Klavuzu
Tez Yönergesi
Tez Değerlendirme Jüri Tutanağı
Uzmanlık Tezi Değerlendirme Formu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.