Tıp Fakültesi
Nükleer Tıp ABD

Ana Bilim Dalı Başkanı :Prof.Dr. Halil Kaya

Akademik Kadro:

  1. Prof.Dr. Halil KAYA
  2. Doç.Dr. Zeki DOSTBİL
  3. .Dr.Öğr.Üyesi. Ayten GEZİCİ
  4. Dr.Öğr.Üyesi. Bekir TAŞDEMİR
  5. Dr.İhsan KAPLAN   

 İletişim :

Birim İletişim Bilgileri 

Dicle Üniversitesi Kampusu 21280 DİYARBAKIR

Tel : (0412) 248 80 01-16 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.