Tıp Fakültesi
Neoplazi ve Hemopoetik Sistem Hastalıkları
Biyokimya
Çocuk sağlığı ve Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
Farmakoloji
İç Hastalıkları (1)
İç Hastalıkları (2)
Mikrobiyoloji
Nükleer Tıp (1)
Nükleer Tıp (2)
Nükleer Tıp (3)
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.