Tıp Fakültesi
Kan, Dolaşım ve Solunum Hastalıkları
Anatomi
Biyofizik
Biyoistatistikve Tıbbi Bilişim
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Göğüs Hastalıkları
Kardiyoloji
Radyoloji
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.