Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları
Akciğer Kanseri
Astım ve Allerjik Rinit
Çevresel ve Mesleksel Akciğer Hastalıkları
Diffüz Akciğer Hastalıklar
Göğüs Hastalıklarında Belirti ve Fizik Bulgular
KOAH
Plevra Hastalıkları
Pulmoner Emboli
Solunum Sistemi Enfeksiyonları
Tüberküloz
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.