Tıp Fakültesi
Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları
Biyokimya
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Endokrin
Farmakoloji
Genel Cerrahi
Nükleer Tıp
Patoloji
Radyoloji
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.