Tıp Fakültesi
Dönem 5
DERS NOTU Ugur keklikçi..
DERS NOTU Ugur keklikçi
PEDİATRİK OFTALMOLOJİ VE ŞAŞILIK
RETİNA DAMAR HASTALIKLARI
Retina damar hastalıkları (Prof.Dr.İhsan ÇAÇA)
Retina Dekolmanı
Şaşılık (Prof.Dr.İhsan ÇAÇA)
kataraktlar
KATARAKTLAR Dr.A.K.Cingü SUNU
kornea hastalıkları
KORNEA HASTALIKLARI Dr.A.K.Cingü
üveitler
Donem 5 dersi KirmiziGoz
Donem 5 Kirmizi Goz
GÖZ+ANATO....
göz+anato..
OPTİK SİNİR ve HASTALIKLARI
OPTİK+SİN..
Sistemik Hastalıklar ve Göz
SİSTEMİK+..
KONJONKTİ..
KONJONKTİVA HASTALIKLARI
GÖZYAŞI DRENAJ SİSTEMİ..
GÖZYAŞI DRENAJ SİSTEMİ
refraksiyon kusurları
REFRAKSİYON KUSURLARI Dr.A.K.Cingü
DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI alparslan
DEJENERATİF RETİNA HASTALIKLARI doc
DİABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ doc
DİYABETİK RETİNOPATİ VE TEDAVİSİ alparslan
PREMATÜRE RETİNOPATİSİ doc
prematüre retinopatisi Dönem V
GÖZ KAPAĞI HASTALIKLARI
GÖZ TÜMÖRLERİ
GÖZ TÜMÖRLERİ
GÖZ KAPAĞI HASTALIKLARI
ORBİTA HASTALIKLARI
Amyotrofik Lateral Skleroz
Amyotrofik Lateral Skleroz (5.sınıf ders slaytları)
Hareket Sistemi (istemli hareket)
Hareket Sistemi (ıstemlı hareket) 5.sınıf
5-7-8 Kranial Sinirler
5-7-8 Kranial Sinirler 5.sınıf
Epilepsi..
Epilepsi
Başağrıları..
Başağrıları
Bilinç Bozuklukları ve Koma muayenesi..
Bilinç Bozuklukları ve Koma muayenesi
Kas Hastalıkları
Kas Hastalıklarına Yaklaşım
Nöroimmünoloji ve Dem.Hastalık..
Nöroimmünoloji ve Dem.Hastalık
Nörooftalmoloji..
Nörooftalmoloji
Polinöropatier..
Polinöropatiler
Meninks İrritasyon Bulguları..
Meninks İrritasyon Bulguları
Nöroloji'ye Giriş..
Nöroloji'ye Giriş
santral vertigo-Ataksi..
santral vertigo-Ataksi
Duyu Muane Duyu sendromları
Duyu Muayene Sendromları
Erişkin Beyin Tümörleri..
Erişkin Beyin Tümörleri
Spinoserebellar Hastalık..
Spinoserebellar Hastalık
Beynin Konjenital Malformasyonları..
Beynin Konjenital Malformasyonları
Ekstrapiramidal Sistem ve İstemsiz Hareketler..
Ekstrapiramidal Sistem ve İstemsiz Hareketler
Medulla spinalis hastalıkları ve dejen
Omirlik Hastalıkları
Parkinsonizm..
Parkinsonizm
Spinal Kord Hastalıkları..
Spinal Kord Hastalıkları
Distoni
Distoni 5.sınıf
Kore
Kore 5.sınıf
Medulla spinalis hastalıkları
Refleksler..
Refleksler
Santral Sinir Sistemi Enfeksiyon Hastalıkları
3,4,6. Kraniyal sinirler
6-9-10-11-12. Kranial Sinirler
9-10-11-12. Kranial Sinirler
Konuşma Bozuklukları..
Konuşma Bozuklukları
Nöroloji'de Görüntüleme..
Nöroloji'de Görüntüleme
Demanslar..
Demanslar
Kortikal Lokalizasyonlar..
Kortikal lokalizasyonlar
Nevraljiler..
Nevraljiler
Serebellum..
Serebellum
Serebrovasküler Hastalıklar..
Serebrovasküler Hastalıklar
ÜROGENİTAL SİSTEMİN NONSPESİFİK ENFEKSİYONLARI
ÜROGENİTAL SİSTEMİN SPESİFİK ENFEKSİYONLARI
ÇOC+ÇAĞI+..
OBSTR+ÜRO..
VUR DERS
ÜROGENİTAL TRAVMALAR(DN)
EREKTİL DİSFONKSİYON
ERKEK İNFERTİLİTESİ
HEMATÜRİLİ HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kadın inkontinansı
NON-SPESİFİK ÜRİNER ENFEKSİYONLAR
ÜRİNER SİSTEMİN SPESİFİK HASTALIKLARI
ÜROGENİTAL SİSTEMİN NONSPESİFİK ENFEKSİYONLARI
ÜROGENİTAL SİSTEMİN SPESİFİK ENFEKSİYONLARI
RENAL TRANSPLANTASYON
Birinci Basamak Ürolojik Aciller
Birinci basamakta bilinmesi gerekenler
ürolojik oyku ve muayene
ürolojik oyku ve muayene ....
BPH+5.+DÖ..
ARDS FEYZİ..
ARDS FEYZİ
DERS NOTU ANESTEZİYE GİRİŞ ve TARİHSEL GELİŞİMİ UĞUR
DR İLKER erişkin temel yaşam desteği
DR TANER
dr uğur ANESTEZİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ ve anesteziye giriş
erişkin ileri yaşam desteği İLKER
KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ İLKELERİ ZEYNEP
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONLARI ZEYNEP..
Kronik Ağrıya Yaklaşım HAKTAN..
Kronik Ağrıya Yaklaşım HAKTAN
Mekanik Ventilasyon ERDAL..
mekanik ventilasyon ERDAL
monitörizasyon_5_2013 ADNAN
monitörizasyon-ADNAN..
Oksijen tedavisi Dr Gönül Ölmez Kavak
OKSİJEN TEDAVİSİ-GÖNÜL..
ö DR TANER
Sepsistetan¦-mvepatogenez orhan ..
Zehirlenmeler MENAP..
Zehirlenmeler MENAP
DERİ LEZYONLARI 2013.09.17
dermatitler 2013 word
RAS VE BEHÇET HASTALIĞI
Yüzeyel Mantar Hst. 2013 word
ALOPESİLER
ERİTEMA NODOZUM VE REAKTİF DERMATOZLAR
PAPÜLOSKUAMÖZ HASTALIKLAR
VİRAL DERİ HASTALIKLARI
BCC DERS NOTU
CİNSEL İLİŞKİ İLE BULAŞAN HASTALIKLAR
GENODERMATOZLAR
GÜNEŞ VE DERİ DERS NOTLARI
MM DERS NOTU
SCC DERS NOTU
Bitlenme ve Uyuz-DN
Layşmanyazis
Leishmaniasis-DN
Vezikolobüllöz-D.Notları
Malign melanoma ve Deri lenfomaları
PİGMENTASYON HSTLKLR
ÜRTİKER
akne.
akne
bakteriyel deri hast
bakteriyel deri hastalıkları
dermatolojik muayene
dermatolojikmuayene
kolajen doku
kolajen doku hastalıkları
brusella word
BRUSELLOZ
HIV İNFEKSİYONU
HIVINFEKSIYONU_ppt
menenjit
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ ENFEKSİYONLARI
viral hepatitler..
Viral Hepatitler
hanta virüs enf
Hanta virüs MKÇ
İnflueanza MKÇ
İnfluenza MKÇ
KKKA dersi
KKKA MKÇ
Komplike Üriner Sis.inf. MKÇ
Komplike Üriner Sistem İnfeksiyonları
Leptospiroz MKÇ
Weil ve Borrelia infeksiyonları-klinik
Ateşle Seyreden Döküntülü Hastalıklar
Ateşle Seyreden Döküntülü Hastalıklar word
Enfeksiyon Etkenlerinin Genel Özellikleri..
Enfeksiyon Etkenlerinin Genel Özellikleri
Mikrobiyoloji Laboratuarı
mikrobiyoloji laboratuvar özcan
Sepsis ve Septik Şok
SEPSIS-SEPTIK-SOKÖZCANSON
Toxoplazma dr. özcan deveci
TOXOPLAZMOZ
TULAREMİ DERS NOTU WORD
Tularemi dr. özcan devecş
Akut ishal ve bes zeh
antibiyotikler
ANTiBİYOTİKLERİN SINIFLANDIRILMALARI
DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENF
Diabet ve Enfeksiyon...
Diabet ve Enfeksiyon
özel hasta gruplarında antimikrobiyal kullanımı
ŞARBON..
Şarbon
Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon (DAS)..
Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon (DAS)
Erişkin İmmünizasyon..
Erişkin İmmünizasyon
Kuduz..
Kuduz
Nedeni Bilinmeyen Ateş..
Nedeni Bilinmeyen Ateş
Sıtma....
Sıtma..
Ampirik Antibiyotik Kullanımı
Ampirik Antibiyotik Kullanımı_Hosoglu
Enfeksiyon Hastalıklarının Özellikleri
Hastane Enfeksiyonlar 2013
Hastane Enfeksiyonları Sağlık Hizmetleri ile ilişkili enfeks
İnfeksiyon Hastalıklarının Genel Semptomları
Salmonella Enfeksiyonları
Salmonellozlar
mehmet karakoc ambulasyona yardımcı cihazlar 5. sınıf
mehmet karakoç amb. yard. cihaz. 5. sınıf
mehmet karakoç sero- ve RA
mehmet karakoç sero(-) romatoid artrit 5. sınıf
AĞRI ve İNFLAMASYON
AĞRI ve İNFLAMASYON 1
artritli hastaya yaklaşım
artritli hastaya yaklaşım 1
ROMATOLOJİDE İLAÇ KULLANIMI
ROMATOLOJİDE İLAÇ KULLANIMIı
FİBROMYALJİ - MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU
FMS,KYS,_MAS_
REFLEKS SEMPATİK DİSTROFİ SENDROMU
RSDS
boyun ve sırt ağrıları
JI A
İNME REABİLİTASYONU
İnme rehabilitasyonu
KRİSTAL ARTROPATİLER
KRİSTAL ARTROPATİLERR
Ampiyem
PTE
TORASİK OUTLET SENDROMU
PLEVRAL EFFÜZYON VE AMPİYEM
Pulmoner Tromboemboli
TORASİK OUTLET SENDROMU
Diyafragma Hast 2013-2014
GERH 2013-2014
Göğüs Ön Duvarı Deform 2013-2014
Konj akciğer 2013-2014
Diyafragma Hastalıkları word
Gastroösofageal Reflü Hastalığı word
GÖĞÜS ÖN DUVARI DEFORMİTELERİ word
Konjenital Akciger Hastalıkları word
ÖZEFAGUS FİZYOLOJİSİ VE BENİGN HASTALIKLARI
Özofagus kanserleri dünya genelinde tüm kanserler arasında 6
Özofagus Kanserleri-slayt
özofagusders
Yemek Borusu Hastalıkları
AKCİĞER KANSERİ
AKCİĞER KANSERLERİNDE CERRAHİ TEDAVİ
KİSTHİDATİK
KİSTHİDATİK ve CERRAHİ TEDAVİSİ
Mediasten Kitleleri
Mediyasten
Toraks Travmaları
TRAVMA
vena cava sup sendromu
VENA CAVA SUPERİOR SENDROMU
AKCİĞERİN SÜPÜRATİF HASTALIKLAR I-II
AKCİĞERİN SÜPÜRATİF HASTALIKLARI-I-II
Göğüs Duvarı Tm.
GÖĞÜS DUVARI TÜMÖRLERİ
PLEVRA HASTALIKLARI I-II
Plevra Hastalıkları I-II
Pnomotoraks Ders Notları
SPONTAN PNÖMOTORAKS VE TEDAVİSİ
Trakea Hastalıkları I-II
Trakeanın cerrahi hastalıkları-1
Trakeobronşial Yabancı Cisimler
Yabancı Cisimler Ders
Ac-Ca2013-14
asbestdersnotları2013-14
hemoptizi
Meslekihast
sıvılardersnotları
DERS NOTLARI
FİZİK MUAYENE DERS-2013-14
PTEders-2013-2014
Pulmoner vaskülit Ders 2013-2014
İNHALER İLAÇ KULLANMA TEKNİKLERİ..
İNHALER İLAÇ KULLANMA TEKNİKLERİ
Sigara ders
sigara ders - Kopya
tbc5-2013
Tüberküloz çok değişik klinik şekillerde görülebilen
abse
akciğer absesi
hemoptizi..
hemoptizi
kist
KİST HİDATİK
toraks
TORAKS BT PRATİK
TORAKS TOMOGRAFİ DEĞERLENDİRMESİ
aort koarktasyonu
Aort koarktasyonuw
TOF.
TOF
Aort Kapak Hastaliklari
atherosclerosis
atrialfinal
vsd
myokard infaktüsü
perikard hastalıkları
perikart hastalıkları
raynaud hastalığı
reynaud hastalığı
Diyabetik Ayak (Kısa)
Kardiyak Tümörler (Kısa)
PDA
Triküspit Hastalıkları
MİTRAL DARLIĞI
MS ve Venöz Hastalıklar
aort dissekisyonu
Aort Kapak Hastaliklari
aort koarktasyonu
AORT STENOZU
ateroskleroz
atrialfinal
BUERGER
Diyabetik Ayak (Kısa)
ekstrakorporal dolaşım
Kardiyak Tümörler (Kısa)
KARDİYAK YARALANMA DERS 1
my
PDA
Perikardiyal Hastaliklar
torasik aorta anevrizmaları
Triküspit Hastalıkları
vsd
aort dissekisyonu
AORT STENOZU
AORT VALVE YETMEZLİĞİ
BUERGER
torasik aorta anevrizmaları
TORASİK AORTA ANEVRİZMALARI
dvt
raynaud hastalığı
tof
CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR
ÜRİNER SİSTEMİN NON SPESİFİK ENFEKSİYONLARI
İDRAR YOLLARININ SPESİFİK ENFEKSİYONLARI
ÇOCUKLUK ÇAĞI SIK RASTLANILAN ÜROLOJİK HASTALIKLAR
ÜRİNER OBSTRÜKSİYONLAR
VEZİKOÜRETERAL REFLÜ(VUR)
ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI
ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIKLARI CERRAHİ VE MEDİKAL TEDAVİSİ
ÜROGENİTAL TRAVMALAR
ÜROLOJİDE MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ GİRİŞİMLER
ÜROLOJİDE MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ GİRİŞİMLER DN
EREKTİL DİSFONKSİYON
ERKEK İNFERTİLİTESİ
HEMATÜRİLİ HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
İNKONTİNAS 5.SINIF
RENAL TRANSPLANTASYON
BİRİNCİ BASAMAKTA ÜROLOJİK ACİLLER
BIRINCI BASAMAK HEKIMLERIN TANI VE TEDAVIDE BILMESI GEREKENLER
BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ
BPH 5. SINIF DERS NOTLARI
PROSTAT KANSERİ 5.SINIF DERS NOTLARI
PROSTAT KANSERİ DÖNEM5
PROSTAT KANSERİ
BÖBREK TÜMÖRLERİ
BÖBREK TÜMORLERİ 5.SINIF DERS NOTLARI
MESANE TÜMÖRLERİ
MESANE TÜMÖRLERİ 5.SINIF DERS NOTLARI
TESTİS TÜMÖRLERİ 5.SINIF DERS NOTLARI
TESTİS TÜMÖRLERİ
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.