Tıp Fakültesi
Dönem 4
İNTESTİNAL OBSTRÜKSİYONLAR
Karsinoid Tümörler ve Karsinoid Sendrom (Nöroendokrin Tümörler (2)
Kolorektal Kanserler
Akut apandisit
İntestinal Obstrüksiyonlar Word
Karsinoid Tümörler ve Karsinoid Sendrom
Kolorektal kanserler
MEZENTERİK VASKÜLER HASTALIKLAR
ÖZEFAGUS HASTALIKLARI
ÖZOFAGUS TÜMÖRLERİİİ
PORTAL HİPERTANSİYON
Mezenterik Vasküler Hastalıklar Word
Özofagus04
Anal benign hastalıklar
Cerrahi onkoloji
Dalak hastalıkları
Tümör Belirleyicileri
ANAL BÖLGENİN BENİGN HASTALIKLARI
CERRAHİ ONKOLOJİ
Dalak Hastalıkları
TÜMÖR BELİRLEYİCİLERİ
MİDE TÜMÖRLERİ-BİLSEL BAÇ
MİDE TÜMÖRLERİ DERS NOTU-BİLSEL BAÇ
Diafragma hastalıkları
İnce Barsak hastalıkları
Multipl organ yetmezliği sendromu
SIVI ELEKTROLİT DENGESİ
Yara iyileşmesi-2014
diyafram hastalıkları
ince barsak hastalıkları
multiple organ yetmezliği
sıvı elektrolit dengesi
yara iyileşmesi
Hemostaz ve kanama
inflamatuvar barsak hastalıkları
kolon divertikülleri
kolon polipleri
enflamatuar barsak hastalıkları
hemostaz
kolon divertiküler hastalığı
kolon polipleri
Arteryel ..
Gis Cerrahi Anatomi
Pankreas Hastalıkları2012
arteryel
Gis Cerrahi Anatomi
Pankreas Hastalıkları
gyilmaztroid4.sınıf2013
gyilmaz4.sınıftroid2013
Beyin ölümü ve organ bağışı
Dr.Mesut GÜL-1-Peptik Ülser
Dr.Mesut GÜL-2-Peptik Ülser Komplikasyonları
Dr.Mesut GÜL-3-Peptik Ülser Tedavisi
Dr.Mesut GÜL-4-Peptik Ülser Tedavi Komplikasyonları
Dr.Mesut GÜL-5-MİDE DİĞER HASTALIKLARI
PRATİK-BOYUN LENF
Dr.Mesut GÜL Ders Notları
ADRENAL BEZ HASTALIKLARI
Beslenme
PARATİROİD HASTALIKLARI
adrenal bez hastalıkları2013
NÜTRİSYONEL VE METABOLİK DESTEK word (2)
PARATİROİD HASTALIKLARI2013
Karaciğer Kist ve Apseleri
Karaciğer travmaları
KARACİĞER TÜMÖRLERİ
PORTAL HİPERTANSİYON
Karaciğer Kist ve Abseleri
Karaciğer travmaları
KARACİĞER TÜMÖRLERİ
portal HT
AKUT KARIN
KARIN DUVARI FITIKLARI son
kt
Akut Karın Word
Karın Duvarı Fıtkları Word
KARIN_TRAVMA
Cerrahide_Etik_Ilkeler Sadullah Girgin
cerrahitarihiders Sadullah Girgin
MEME MUAYENESİ Sadullah Girgin
Sadullah Girgin MEME HST 4. SINIF
sepsis ve septik şok Sadullah Girgin
Şok Sadullah Girgin
CERRAHİDE ETİK Sadullah Girgin
CERRAHİNİN TARİHÇESİ Sadullah Girgin
MEME HASTALIKLARI ve TEDAVİLERİ Sadullah Girgin
SEPTİK ŞOK Sadullah Girgin
ŞOK VE TEDAVİSİ Sadullah Girgin
A-B --MVB
CAE--MVB
İAE
renal Tx MVB
asit baz dengesi
cerrahi alan enfeksiyonları
intraabdominal enfeksiyonlar
renal transplantasyon
Cerrahide Sütür Esasları,Aletler, İnsizyon Teknikleri
GİS kanamaları
SAFRA KESESİ ve SAFRA YOLLARI
Transplantasyon
GİS KANAMALARI
SAFRA KESESİ ve SAFRA YOLLARI
SÜTÜR
Transplantasyon
İlaçFirmasıHekimİlişkisi
Reçete Yazma I ve II
Vakalar-TipIIDM ve İYE
İlaçFirmasıHekimİlişkisi
Reçete Yazma I ve II
Vakalar-TipIIDM ve İYE
Akılcı İlaç Kullanımı
Endikasyona göre İlaç Belirleme
K(Kişisel) İlaç ve K(Kişisel) Tedavi
Kanıta Dayalı Tıp
KlinikFarmakolojiyeGiriş
Öğrenme ve Bellek
Sık Rastlanılan İlaç Etkileşmeleri
Vakalar HT ve Ateroskleroz
Akılcı İlaç Kullanımı
Endikasyona göre İlaç Belirleme
K(Kişisel) İlaç ve K(Kişisel) Tedavi
Kanıta Dayalı Tıp
KlinikFarmakolojiyeGiriş
Öğrenme ve Bellek
Sık Rastlanılan İlaç Etkileşmeleri
Vakalar HT ve Ateroskleroz
Mental Durum ve Yüksek Kortikal Fonksiyon Değerlendirilmesi
NM Ayrıntılı
aby
AGN
Asit-Baz K_Dengesi
FMF
Hipertansiyon
idrar_analizi
İYE
JIA
KBY
NS- K
Pediatrik Romatoloji- Giriş
Sıvı ve elektrolit_Pratik
Ürogenital Sistem Muayenesi
SLE-kısa
Vaskulit- Resim
Akut Romatizmal Ateş
Akut Romatizmal Ateş 2013-14
Asiyanotik DKH'LAR
Asiyanotik DKH'lar2013-2014
Dolasım sistemi muayenesi
DOLAŞIM SİSTEMİ MUAYENESİ 2013-2014
Kalp Yetersizliği
KALP YETERSİZLİĞİ 2013-14
PEDİATRİK DİSRİTMİLER
Pediatrik_disritmiler 2013-2014
PERİKARDİT-MİYOKARDİT 2013-2014
Perikart ve miyokart
Siyanotik DKH'LAR
Siyanotik DKH'lar2013-2014
İNTRA UTERİN GELİŞİM GERİLİĞİ
İNTRAUTERİN GELİŞİM GERİLİĞİ VE DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIĞI
KAN ALMA PPT_DK
KAN NUMUNELERİNİN ALINIŞI
NEONATAL SEPSİS.
NEONATAL SEPSİS
PREMATÜRİTE
PREMATÜRİTE_d
resustasyon_dk
SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM
SOLUNUM SIKINTISI OLAN TERM YENİDOĞANA YAKLAŞIM _dk
Yenidoğan Fizyolojik Özellikler ve Muayenesi
Yenidoğan Fizyolojik Özellikler ve Muayenesi duran ppt
YENİDOĞAN RESUSİTASYONU İÇİN GEREKLİ ÇEVRE
AKREP_SOKMALARI_ve_YILAN_ISIRMALARI_dr
çocuklarda_Akut_Karaciğer_Yetmezliği_
ÇOCUKLARDA_BATINM_UAYENES_dr_
karın_agrısı
Kronik_diyare_dr
sıvı elektrolit_ve_tedavisi_dr_
anamnez
astım tanı-tdv
Bronşial astım ve tedavisi
Ergende Meme Sorunları..
Ergende Meme Sorunları
Hipoglisemi
Hipoglisemiye Yaklaşım
Hipotroidi
ÖYKÜ ALMA TEKNİĞİ
Puberte ve Puberte Sorunlarına Yaklaşım
Puberte ve Püberte Sorunlarına Yaklaşım
TİROİD HORMON SENTEZİ
D VİTAMİNİ METABOLİZMASI ve RİKETS
Gastroenterit ve tedavisi
İNTRAUTERİN ENFEKSİYONLAR
Yenidoğan Kolestazı
Yenidoğan Sarılığı
Beyin Tümörleri-Prof.Dr.Murat Söker
Hemolitik anemiler-Prof.Dr.Murat Söker
Kan hastalıkları olan çocuğa yaklaşım-Prof.Dr.Murat Söker
Kanama Diyatezi-Prof.Dr.Murat Söker
Lenfomalar-Prof.Dr.M Söker
Lösemiler-Prof.Dr.Murat Söker
WILMS ve Noroblastoma
Yumuşak doku tm-Prof.Dr.Murat Söker
Çocukluk çağı beyin tümörleri-Prof.Dr.murat Söker
Hemolitik anemiler-Prof.Dr.Murat Söker
Kan Hastalıkları olan çocuğa yaklaşım-Prof.Dr.Murat Söker
Kanama diyatezleri-Prof.Dr.Murat Söker
lenfomalar-Prof.Dr.Murat Söker
lösemiler-Prof.Dr.Murat Söker
Wilms tümörü ve Nöroblastoma-Prof.Dr.Murat Söker
Yumuşak doku tümörleri-Prof.Dr.Murat Söker
ADÖLESANLARDA BÜYÜME ve GELİŞME
sağlam çocuk izlemi
sık rastlanan zehirlenme - Kopya
zehirlenme yaklaşım -
Anemiler-.. DÖNEM 3 VE 4
GİS kanama_dönem 4
Hemolitik anemiler-DÖNEM 3
kanamadiyatezi DÖNEM-3
karın ağrısı DÖNEM 4
lenfadenopatiler DÖNEM 4
Lösemiler-DÖNEM 3
ANEMİLER DÖNEM 3 VE 4
G_S_kanama_d_nem_4_p
Hemolitik anemiler- DÖNEM 3
Kan Hastalıkları olan çocuğa yaklaşım-DÖNEM 3
Kanama diyatezleri-DÖNEM 3
kar_n_a_r_s_D_NEM_4_2_pptx
Lenfadenopatiler DÖNEM 4
lösemiler-DÖNEM 3
Arka Hipo..
Arka Hipofiz ve Diabetes İnsipitus
ateslicoc....
ateslicoc..
Çocuklarda kemik sağlığı ve osteoporız..
Çocuklarda kemik sağlığı ve osteoporız
Çocukluk_çağı_sirozları..
Çocukluk_çağı_sirozları
İBH..
İBH
KAS ISKELET SISTEMI_uu..
KAS ISKELET SISTEMI_uu
Normal büyüme ve endokrin kontrolü...VVppt
Normal büyüme ve endokrin kontrolü.VVppt
nörolojik sorunu olan çocuk..
nörolojik sorunu olan çocuk
SSS TÜMÖRLERİ VE GENETİK..
SSS TÜMÖRLERİ VE GENETİK
TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI..
TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI
Viral hepatitler..
Viral hepatitler
MEME HASTALIKLARI
MEME HASTALIKLARI ANLATILACAK
DERS-Adli Rapor Nasıl Hazırlanır
DERS-ADLİ TIP PROSEDÜRÜ
DERS-ASFİKSİ
DERS-Ateşli silah yaralanmaları
DERS-hasta ve hekim hakları
DERS-otopsi
DERS-ÖLÜM
DERS-Yaralar
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.