Tıp Fakültesi
Dönem 3
Afet planlama ve yönetim ac2011
afet tıbbı terminolojisi AC2011
AİLE PLANLAMASIgiriş AC2011
çevre sağlık ilişkisi AC2011
ekolojik araştırma AC 2011
epidemiyolojide nedensellik ac2011
gürültü kirliliği dönem 3 2011
halk sağlığı tarihsel gelişimi ve kavramı dönem3 2011
hava kirliliği dönem3- 2011
içme suyu AC dönem3 2011
katı atık AC dönem3 2011
kazalar ve kontrol programları AC2011
kronik hastalıklar epidemiyoloji ac 2011
metodolojik araştırmalarAC2011
SAĞLIK EKONOMİSİ AC 2011
Sağlık yönetimi AC 2011
Sağlıklı yaşam AC 2011
yaşam kalitesi kavramı dönem3 2011
Yaşlı sağlığı AC 2011
Genetik ve Etik
Hekimlikte Meslek Etiği Kuralları
KlinikEtik
yayinetigi
02- ÖLÜM
03- YARALAR
04- ASFİKSİ
06-ÇOCUK İSTİSMARI
07-ADLİ TOKSİKOLOJİ
14-CİNSEL SALDIRILAR
ARBOVİRUSLAR -Rotavirus
CAMPYLOBACTER-HELİCOBACTER-2
Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri
PİCORNAVİRUSLAR
Rhabdoviridae
Sol. Yol.Virus
VİBRİONACEAE
ANNE ÖLÜMLERİ 2011
Güvenli Annelik Mayıs 2011
kadın sağlığı 2011
ADOLESAN2011
Adölesan
ASYE
ASYE MAYIS 2011
çocuk hakları2011
Çocukların izlenmesi
ÇS GİRİŞ göstergeler 2011
ÇS politikaları 2011
Doğum öncesi bakım
DÖB mayıs 2011
Dünyada ÇS Mayıs 2011
E3 2011
Epidemiyoloji
Epidemiyoloji1 2011
güçkoşullardaki çocuklar 09
Güvenli Annelik
Güvenli Annelik Mayıs 2011
İstenmeyen gebelikler ve isteyerek düşükler2010
işçi sağlığı
İşyerinde Toz
OKUL sağlığı2011
özürlülük
TOPLUMDA ÇOCUKLARIN İZLENMESİ
Tyede ÇSnin durumu 5 Mayıs 2011
ÜS-Mayıs 2011
tip3_2_Kalite_kavramı_saglıkta_kalite_prensipleri_Saglik_bak
tip_3_1_ISO_9001_2008_iy_22_04_2014_sunum
tip_3_1_TS EN ISO 9001 2008_word
Başağrıları..
Başağrıları
Nöroimmünoloji ve Dem.Hastalık..
Nöroimmünoloji ve Dem.Hastalık
Pramidal ve ekstrapramidal sistem..
Pramidal ve ekstrapramidal sistem
Ağrı patofizyolojisi..
Ağrı patofizyolojisi
Kas Hastalıkları 3.sınıf
Kas Hastalıkları 3.sınıf..
Periferik Sinir Sistemi ve Motor Nöron Hastalığı..
Bilinç Bozuklukları
Bilinç Bozuklukları ve Koma muayenesi
Bilişsel Fonksiyonlar..
Bilişsel Fonksiyonlar
Epilepsi..
Epilepsi
Serebrovasküler Hastalıklar..
Serebrovasküler Hastalıklar
Kadın sağlığına genel bakış
NURAN- Kadın sağlığına genel bakış
NURAN- Sağlığın eğitimi ve sağlığı geliştirme
SAĞLIĞI ETKİLEYEN ETKENLER
SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIĞI GELİŞTİRME İLE İLGİLİ UYGULAMA ÖR
sağlıklı yaşam davarnışları beslenme PT 2011
FRİEDMAN İKİ YÖNLÜ VARYANS ANALİZİ Örnek çözümler (Prof.Dr.
İKİ YÖNLÜ ANOVA FRIDMAN ANOVA TESTI (Prof.Dr.Ömer SATICI)
Bağışıklama ve bağışıklama hizmetleri
Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiolojisi1
ishal kontrolu
özürlülük
SAĞLIK DÜZEYİ GÖSTERGELERİ
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ
Temel Sağlık Hizmetleri
Türkiye'de Sağlık Örgütlenmesi
Yaşlı sağlığı 2011
Yaşlı sağlığı AC 2011
donem_III_bilgisayarda_istatistik_cozumlemeler
2013-2014 Dönem III Ders Notları (Prof.Dr.M.Yusuf ÇELİK)
3.sınıf normal fundus muayenesi..
3.sınıf normal fundus muayenesi
Donem 3 EKSTRAOKÜLER ADELE İNNERVASYON BOZUKLUKLARI..
Donem 3 EKSTRAOKÜLER ADELE İNNERVASYON BOZUKLUKLARI
Donem 3. Dersi 3.4.6. sinir patolojileri..
Donem 3. Dersi 3.4.6. sinir patolojileri
ABY_DonemIII
GN patoge-III
InterstisyelNefritler
Kalıtsal böbrek hastalıkları
KBY_Patofizyoloji_DonemIII
Proteinüri
Sistemik h-Böbrek
Sıvı-Elektrolit
Tubuler Hastalıklar
BİLİRUİN_METABOLİZMASI_DR_ilyas_yolba_ppt
FAGOSiTiK_H_CRELER_ve_HASTALIKLARI_
kompleman_sistem
GİS TÜMÖRLERİ
GİS Tümörleri
Dr.Mesut GÜL-3-Peptik Ülser Tedavisi
Dr.Mesut GÜL Ders Notları
TİROİD CERRAHİSİ
TİROİD CERRAHİSİ-1
Organ Nakli ve Etik
Organ Nakli ve ETİK
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.