Tıp Fakültesi
Dönem 2
A.Aktaş End.Sist
A.Aktaş endokrin sistem
BOYUN KÖKÜ
NASUS
REGIO CERVICALIS ANTERIOR VE LATERALIS
klinik anatomi
Pleura
PULMONES III-2006
PULMONES I-II-2006
TRACHEA
PHARYNX 2013
Tıp II Ders 2,3,4 KAN - DOLAŞIM
DOLAŞIM SİSTEMİ (KALP)
KALP S.Hatipoğlu
KALBİN DAMARLARI VE SİNİRLERİ_2013-2014_VatanKAVAK
PERFORMANS DERS NOTLARI_2013-2014_VatanKAVAK
Dolaşım Sistemi Histolojisi 2012-2013 Prof. Dr. Yusuf NERGİZ
Dolaşım Sistemi Histolojisi 2012-2013Prof. Dr. Yusuf NERGİ
Kalp ve Damar Gelişim Anomaliler
Kalp ve Damar Gelişimi
solunum dolasim DK
Tıp 2 Solunum Sistemi Gelişimi Prof.Dr.Murat AKKUŞ 30112010
BAĞIŞIKLIK SİSTEM HÜCRELERİ 1
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ tıp 2 2012
DALAK 1
DALAK tıp 2 2012
LENF DÜĞÜMLERİ 1
Lenfoid doku Tıp2-2012
MALT,BALT ,TONSİLLA
SOLUNUM SİSTEMİ 2-2012
Solunum sistemi TIP 2 komite 2012
tonsillave diffuz lenfoid doku 2-2012
KANDOK~2
KANDOK~7
Kesitsel Anatomi. 2013
Tıp II Ders 1
DÜZKAS~2
DÜZKAS~7
SINIR~12
SINIRD~D
BACAĞIN ÖN ,YAN YÜZLERİ_2013-2014_VatanKAVAK
BACAK VE AYAĞIN KAS, DAMAR VE SİNİRLERİ_2013-2014_VatanKAVAK
DERİN ENSE, SIRT_2013-2014_VatanKAVAK
GÖĞÜS ÖN DUVARI_2013-2014_VatanKAVAK
KAS KLİNİK_2013-2014_VatanKAVAK
PERFORMANS DERS NOTLARI_2013-2014_VatanKAVAK
Duysal reseptörler,kas iğcikleri ve golgi tendon organı 2013
Periferik sinir sistemi2013
sinaptik ve kimyasal ileti- eylül 2013
sinirde aks.pot.iletimi
spinal reflexler
Palma manus
UYLUĞUN ÖN VE MEDİAL BÖLGESİ
1-Kaslar Hk.Genel Bilgi
2-KASLAR HAKKINDA GENEL BİLGİ 2011
3-ÖNKOL VE ELİN ARKA YÜZ KASLARI
4-ÖNKOL VE ELİN ARKA YÜZ KASLARI
dolaşım ve sinir sistemi hak.genel bilgi
fossa axillaris ve plexus brachialis 2013
GLUTEAL BÖLGE VEUYLUĞUN ARKA BÖLGESİ 2013
kol ve ön kolun ön bölgesi 2013
Yüzeyel ense,sırt,omuz ve kolun arka bölgesi
1.Embriyolojiye Giriş ve Tarihçe,Spermatogenez ve Oogenez Prof.Dr.Murat AKKUŞ 20092010
2.Fertilizasyon Yarıklanma ve İmplantasyon Prof.Dr.Murat AKKUŞ 21092010
2-Fetal Dönem 9-38.hafta
4.Trilaminar Embriyo Diski Gelişimi Somitler Nörulasyon ve Ektoderm
4.ve 8.haftalarda Embriyo
Kas Sinir DK
Plasenta ve Fötal zarlar Prof.Dr.Murat AKKUŞ (2)
BAZAL GANGLİYONLAR
Beynin Zihinsel İşlevleri BÖLÜM 57
DEMANS
DUYU RESEPTÖRLERİ
EPİLEPSİ
LİMBİK SİSTEM & Hipotalamus
MERKEZİ SİNİR SİSTEMİ
Motor İşlevin Korteks ve Beyin Sapından Kontrolü
OTONOM SİNİR SİSTEMİ
SEREBELLUM
Uyku-Beyin Dalgaları-Epilepsi
Uykunun Nörofizyolojisi
ORGANUM VESTİBULOCOCHLEARE A.Demirant
GÖZ FİZYOLOJİSİ
işitme
NÖRORADYOLOJİYE GİRİŞ Faysal EKİCİ
otonom sistem- parasempatik-2008
Santral Sinir Sistemi Damarları
SYSTEMA NERVOSUM AUTONOMICUM
MULTİPLE SKLEROZ 2.SINIF POWERPOİNT
MULTİPLE SKLEROZ 2.SINIF WORD..
Bulbus oculi
GÖRME YOLLARI 2013
Nervi Craniales I-VI
Nervi craniales VII-XII
Tıp II Ders 5
Tıp II Ders 6
Norolojik Bilimler DK
Tıp 2 Sinir Sistemi Gelişimi ve Konjenital anomalileri Prof.Dr.Murat Akkuş 01.02.2012
Sinir Sistemi Histolojisi 2012-2013, Prof. Dr. Yusuf NERGİZ
Sinir Sistemi Histolojisi 2013-2014 Prof.Dr.Yusuf NERGİZ
1-SİNİR SİSTEMİ Giriş
2-SİNİR SİSTEMİNE GİRİŞ
3-TELENCEPHALON
4-TELENCEPHALON S.Hatipoğlu
5-CORTEX CEREBRİDEKİ MERKEZLER
6-CORTEX CEREBRİDEKİ MERKEZLER S.Hatipoğlu
MEDULLA SPINALIS_2013-2014_VatanKAVAK
PERFORMANS DERS NOTLARI_2013-2014_VatanKAVAK
A.Aktaş Kulak histolojisi
A.Aktaş GÖZ HİSTOLOJİSİ
A.Aktaş Göz histolojisi
A.Aktaş Kulak HİSTOLOJİSİ
Amino Asit Oksidasyonu
Amonyak detoksifikasyonu
Büyüme Faktörleri
Eikozanoidler
Erythropoietin
Hormonlar
Kalsiyum metabolizmasını düzenleyen hormonlar
Melatonin
KALIN BAĞIRSAKLAR_2013-2014_VatanKAVAK
PERFORMANS DERS NOTLARI_2013-2014_VatanKAVAK
PHARYNX VE LARYNX_2013-2014_VatanKAVAK
AĞıZHI~2
İNCEB~17
KARACI~6
PANKRE~A
SAFRAK~E
AĞIZHİ~2
İNCEV~17
KARACİ~6
ÖZOFA~12
PANKRE~A
SAFRAK~E
Glandula salivaria(Tükürük bezleri)
KARIN ARKA DUVARI ve plexus lumbalis
KARIN ARKA DUVARINDAKİ DAMARLAR
sindirim kanalının damar ve sinirleri
sindirim fizyolojisi (C.Güzel)
PERITONEUM
KARACİĞER
Karaciğer(hepar)
CAVİTAS ORİS
GASTER-VENTRİCULUS (MİDE)
Baş ve Boyun Gelişimi Prof.Dr.Murat AKKUŞ
SİNDİRİM SİSTEMİ DK
Tıp 2 Sindirim Sistemi Anomaliler 2011-2012 Prof.Dr. Murat AKKUŞ
Tıp 2 Sindirim Sistemi Gelişimi 2011-2012 Prof.Dr.Murat AKKUŞ
KARIN DUVARI FITIKLARI
Karın Duvarı Fıtkları Word
Tıp II Ders 7
Organa genitalia feminina 1
Organa genitalia feminina 2
BÖBREK (REN)
PELVISPERINEUM_2013-2014_VatanKAVAK
PERFORMANS DERS NOTLARI_2013-2014_VatanKAVAK
VESICA URINARIA_2013-2014_VatanKAVAK
I Mc Nemar Testi , işaret (sign) testi 28 04 2014 P.tesi
II Kolmogorov-Smirnov ve Lilliefors Normallik Testleri 28 04 2014 Ptesi
III KORELASYON Analizi Basit Doğrusal regresyon 29 04 2014 Salı
III Spearman Korelasyon Analizi 29 04 2014
Korelason-Regresyon ilişkisi ve eklenen bir örnek kişinin bulguları
tip_2_donem_II_Korelasyon ve Regresyon Uygulaması_bilgis (1)
tip_2_donem_II_Korelasyon ve Regresyon Uygulaması_bilgisayar
DİŞİ GENİTAL HİSTOLOJİ tıp2
DİŞİ GENİTAL SİSTEM TIP 2-2012
erkek genital-2
ERKEK GENİTAL SİSTEM Tıp2-2012
03 05 2011 dişi genital sistemi
dişi genital anomalisi
UroGenital DK
Üriner Sistem Histolojisi 2013-2014,Prof. Dr. Yusuf NERGİZ
Üriner sistem histolojisi 2013-2014
ENDOKRİN BEZLER_2013-2014_VatanKAVAK
PERFORMANS DERS NOTLARI_2013-2014_VatanKAVAK
SUPRARENAL+THYMUS_2013-2014_VatanKAVAK
THYROID-PARATHYROID_2013-2014_VatanKAVAK
2013-2014 Dönem II Endokrin Sistemi Ders Notları (Prof.Dr.M
Tıkanma sarılığı
Tıkanma sarılığıı
Sindirim Sistemi Fizyolojisi Prof.Dr. Cihat Güzel
Sindirim Fizyolojisi
Sindirim Sistemi DK.
Sindirim Sistemi DK.
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.