Tıp Fakültesi
Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

GENEL BİLGİLER

Eski Yunan dilinde "çocuk" anlamına gelen "paidos" sözcüğünden üretilmiş olan "pediatri" teriminin bile ilk defa 1872 yılında tıp diline girmesinden de anla­şılacağı gibi "pediatri", iç hastalıkları, cerrahi, obs­tetri gibi alanlara kıyasla "genç" bir tıp dalıdır.

Sultan II. Abdülhamid'in kızı Hatice Sultan'ın difte­riden ölmesinden sonra, 1901 yılında açılan, bugün Şişli Çocuk Has­tanesi olarak bilinen, o zamanki adıyla "Hamidiye Etfal Hastahane-i Alisi", ülkemizdeki ilk çocuk has­tanesidir. O yıllarda ülkede henüz pediatri alanında yetişmiş hekim yoktur. Çocuklar yenidoğan ve süt çocukluğu dönemlerinde kadın-doğum hekimleri, daha büyükler erişkin hekimlerince bakılmaktadır. Bu kapsamda uzmanlık dalları Kadın Hastalıkları ve Doğum olmakla birlikte, anne ve çocuk sağlığı hiz­metleri ve eğitimi alanında önemli katkılar yapmış olan Besim Ömer Akalın (1862-1940) ve Asaf Der­viş Paşa'yı (1868-1928) anmamız gerekir.

Birimimiz yenidoğan döneminden ergenlik dönemine kadar olan süreçte çocuklarımızın sağlıklarının korunması, hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen anabilim dalıdır. Kliniğimiz, kurulduğu 1970 yılından beri 200 ün üzerinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı yetiştirmiş olup, halen 29 araştırma görevlisi uzmanlık eğitimlerini sürdürmektedir. Haftanın üç günü (Salı, Çarşamba, Perşembe) düzenli olarak (12:45 – 13:30) eğitim toplantıları yapılmaktadır. Bununla birlikte her ay düzenli olarak Kadın Doğum Hastalıkları Anabilim Dalı ile Yenidoğan konusunda seminer düzenlenmektedir.


Ana Bilim Dalı Başkanı V.  : Prof.Dr. M. Celal DEVECİOĞLU

Akademik Kadro

1.      Prof.Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT (Çocuk Acil-Çocuk Endokrinolojisi-Çocuk Yoğun Bakım-Gelişimsel Pediatri)

2.      Prof.Dr. M. Celal DEVECİOĞLU

3.      Prof.Dr. Mehmet Fuat GÜRKAN

(Çocuk Göğüs Hastalıkları)

4.      Prof.Dr.Murat SÖKER

(Çocuk Hemataolojisi-Onkoloji)

5.      Prof.Dr.Aydın ECE

(Çocuk Nefrolojisi-Romatolojisi)

6.      Doç.Dr. Mustafa TAŞKESEN

7.      Doç.Dr. Ayfer Gözü PİRİNÇÇİOĞLU

8.      Doç.Dr. Meki BİLİCİ(Çocuk Kardiyolojisi)

9.      Doç.Dr. Selvi KELEKÇİ

10.  Doç.Dr. Müsemma KARABEL

11.  Doç.Dr. İlyas YOLBAŞ

12.  Doç.Dr.Velat ŞEN

13.  Doç.Dr. Fikri DEMİR

14.  Doç.Dr. Alper AKIN

15.  Doç.Dr. Ünal ULUCA

16.  Yrd.Doç.Dr. Ali GÜNEŞ

17.  Yrd.Doç.Dr. İlhan TAN

18.  Yrd. Doç.Dr. Sabahattin ERTUĞRUL

(Yeni Doğan-Neonatoloji)

19.  Yrd.Doç.Dr. Fesih AKTAR

20.  Dr. Mehmet ÜLMEZ

21.  Dr. Ali Rıza GEDİK

22.  Dr. Burhan ARAZ

23.  Dr. Fırat CAN

24.  Dr. Mehmet KAYA

25.  Dr. Selda ERDİNÇ

26.  Dr. Muhammed Nurullah SABAZ

27.  Dr. Leyla ÇİFTÇİ BOZBOĞA  

28.  Dr. Ercan ÇUBUK

29.  Dr. Emrah BAŞAK

30.  Dr. Gezo (ISSI) BOZKURT

31.  Dr. Özlem UYAN İLENGİZ

32.  Dr. Buğra YILDIRIM

33.  Dr. Ruken YILDIRIM(Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Yan Dal)

34.  Dr. Meryem SALMIŞ FİDAN

35.  Dr. Özhan ORHAN

36.  Dr. Murat SOLMAZ

37.  Dr. Füsun Efsun EGEREN ARCAK

38.  Dr. Ömran ÖZMEN

39.  Dr. Necati YÜKSEL

40.  Dr. Seçkin İLTER

41.  Dr. Sercan Yücel YANMAZ

42.  Dr. Önder YAŞAR

43.  Dr. Ahmet GÜNEŞ

44.  Dr. Aycan YILDIZ

45.  Dr. Feyat TUNÇ

46.  Dr. Mustafa CEYLAN

47.  Dr. Suat TEKİN

48.  Dr. Erhan ZENCİR

49.  Dr. Serhat YAVUZKILIÇ

50.  Dr. Ferhat KARAKOÇ

51.  Dr. Rosa KASACI

52.  Dr. Hatice Kübra EĞİLMEZ

53.  Dr. Edip UNAL (Çocuk Endokrinoloji)

54.  Dr. Veysiye Hülya ÜZEL(Çocuk Hematoloji ve Onkoloji)

55.  Dr. Özlem KÜÇÜKYILMAZ   

56.  Dr. Özlem ERTEN        

57.  Dr.Ercan ÇETİN

58.  Dr. Rezzan Ezgi (İLHAN) EKİN

59.  Dr. Mustafa ÇELİK

60.  Dr. Pınar ÇİÇEK             

61.  Dr. Meral BÜLBÜL    

62.   Dr. Hamza CENGİZ  

63.  Dr. Rıdvan DOĞAN      

64.  Dr. Adnan AZİZOĞLU      

65.  Dr. Erhan İZCİ

66.  Dr.Süleyman YILDIZ

67.  Dr. Roni KIRAN ASLAN   

68.  Dr. Secahattin BAYAV

69.  Dr. Savaş Mert DARAKCİ

70.  Dr. Mehmet Tahir CENGİZ

71.  Dr. Serbest ÇEN

72.  Dr. Aysel ALTIN

73.  Dr. Önder KARTI          

74.  Dr. Fesih UÇAR

75.  Dr. Zeynep Kayra TANRIVERDİ

76.  Dr. Mehmet TÜRE (Çocuk Kardiyoloji)

77.  Dr. Büşra ARICA

78.  Dr. Yunus AKTAŞ

79.  Dr. Hasan BALIK (Çocuk Kardiyoloji)

80.  Dr. Mehmet YATÇI

 


Ana Bilim Dalı Kuruluşu:

D.Ü.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği 1970 yılında kurulmuştur. İlk Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadık Apaktır. Fiskayası Semtine yakın Eski Doğumevinin bitişik İdare Binası ve yanına kurulan bir adet deprem barakasında 10 yıl süreyle Bölge Halkına Devlet Hastanesi Hizmetleri de dahil, hizmet vermiştir.
1980 Yılında Dicle Üniversitesi Kampüsündeki Hastane binasının 8. katına taşınarak 2010 yılına kadar bu binada 30 yıl konuşlanmıştır.
2010 yılında Dicle nehri kenarındaki düzlükte, Üniversitemiz giriş yolunda inşa edilen yeni Çocuk Hastanesi binasına taşınmıştır.

Mezuniyet öncesi eğitim:

Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitiminde, Dönem 3 teorik, Dönem 4 Teorik ve Pratik (klinik içinde uygulamalı tanı ve tedavi yaklaşımı), dönem 6 öğrencileri ise İntern Doktor eğitimi almaktadır.

Mezuniyet sonrası eğitim:

Araştırma görevlileri Eylül ve Nisan aylarında yapılan TUS sınavı ile alınmaktadır. Uzmanlık eğitimi süresi 4 yıldır ve başlangıç döneminde 2 ay adaptasyon süreci ardından sorumlu kıdemli asistan ile 12 nöbet tutulurken bu sayı baş asistanlık tarafından belirlenmektedir. Eğitim süresince asistanlar tüm klinik, poliklinik, rotasyon birimlerinde gereken kıdemde çalışmakta bununla birlikte haftanın üç günü seminer ve haftanın beş günü klinik içi toplantılara katılmaktadır. Her yıl önceden belirlenen tarihlerde baş asistanlığın uygun gördüğü asistanlar yurt içi ve/veya yurt dışı kongre, kurs, sempozyum gibi bilimsel faaliyetlere aktif olarak katılabilmektedir.


İletişim :

Birim İletişim Bilgileri
Dicle Üniversitesi Kampusu 21280 DİYARBAKIR
Tel : (0412) 248 80 01-16

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.