Tıp Fakültesi
Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

GENEL BİLGİLER

Eski Yunan dilinde "çocuk" anlamına gelen "paidos" sözcüğünden üretilmiş olan "pediatri" teriminin bile ilk defa 1872 yılında tıp diline girmesinden de anla­şılacağı gibi "pediatri", iç hastalıkları, cerrahi, obs­tetri gibi alanlara kıyasla "genç" bir tıp dalıdır.

Sultan II. Abdülhamid'in kızı Hatice Sultan'ın difte­riden ölmesinden sonra, 1901 yılında açılan, bugün Şişli Çocuk Has­tanesi olarak bilinen, o zamanki adıyla "Hamidiye Etfal Hastahane-i Alisi", ülkemizdeki ilk çocuk has­tanesidir. O yıllarda ülkede henüz pediatri alanında yetişmiş hekim yoktur. Çocuklar yenidoğan ve süt çocukluğu dönemlerinde kadın-doğum hekimleri, daha büyükler erişkin hekimlerince bakılmaktadır. Bu kapsamda uzmanlık dalları Kadın Hastalıkları ve Doğum olmakla birlikte, anne ve çocuk sağlığı hiz­metleri ve eğitimi alanında önemli katkılar yapmış olan Besim Ömer Akalın (1862-1940) ve Asaf Der­viş Paşa'yı (1868-1928) anmamız gerekir.

Birimimiz yenidoğan döneminden ergenlik dönemine kadar olan süreçte çocuklarımızın sağlıklarının korunması, hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen anabilim dalıdır. Kliniğimiz, kurulduğu 1970 yılından beri 200 ün üzerinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı yetiştirmiş olup, halen 29 araştırma görevlisi uzmanlık eğitimlerini sürdürmektedir. Haftanın üç günü (Salı, Çarşamba, Perşembe) düzenli olarak (12:45 – 13:30) eğitim toplantıları yapılmaktadır. Bununla birlikte her ay düzenli olarak Kadın Doğum Hastalıkları Anabilim Dalı ile Yenidoğan konusunda seminer düzenlenmektedir.


Ana Bilim Dalı Başkanı   : Prof.Dr. M. Celal DEVECİOĞLU

Akademik Kadro

1.      Prof.Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT (Çocuk Acil-Çocuk Endokrinolojisi-Çocuk Yoğun Bakım-Gelişimsel Pediatri)

2.      Prof.Dr.Celal DEVECİOĞLU

3.      Prof.Dr.Murat SÖKER

(Çocuk Hemataolojisi-Onkoloji)

4.      Doç.Dr. Mustafa TAŞKESEN

5.      Doç.Dr. Ayfer Gözü PİRİNÇÇİOĞLU

6.      Doç.Dr. Meki BİLİCİ(Çocuk Kardiyolojisi)

7.      Doç.Dr. Müsemma KARABEL

8.      Doç.Dr. İlyas YOLBAŞ

9.      Doç.Dr.Velat ŞEN

10.  Doç.Dr. Alper AKIN

11.  Doç.Dr. Sabahattin ERTUĞRUL

(Yeni Doğan-Neonatoloji)

12.  Yrd.Doç.Dr. Fesih AKTAR

13.  Yrd.Doç.Dr. Kamil YILMAZ

14.  Dr. Muhammed Nurullah SABAZ

15.  Dr. Leyla ÇİFTÇİ BOZBOĞA  

16.  Dr. Gezo (ISSI) BOZKURT

17.  Dr. Özlem UYAN İLENGİZ

18.  Dr. Meryem SALMIŞ FİDAN

19.  Dr. Özhan ORHAN

20.  Dr. Murat SOLMAZ

21.  Dr. Füsun Efsun EGEREN ARCAK

22.  Dr. Ömran ÖZMEN

23.  Dr. Necati YÜKSEL

24.  Dr. Seçkin İLTER

25.  Dr. Sercan Yücel YANMAZ

26.  Dr. Önder YAŞAR

27.  Dr. Ahmet GÜNEŞ

28.  Dr. Aycan YILDIZ

29.  Dr. Feyat TUNÇ

30.  Dr. Mustafa CEYLAN

31.  Dr. Suat TEKİN

32.  Dr. Serhat YAVUZKILIÇ

33.  Dr. Ferhat KARAKOÇ

34.  Dr. Rosa KASACI

35.  Dr. Hatice Kübra EĞİLMEZ

36.  Dr. Edip UNAL (Çocuk Endokrinoloji)

37.  Dr. Veysiye Hülya ÜZEL(Çocuk Hematoloji ve Onkoloji)

38.  Dr. Özlem KÜÇÜKYILMAZ   

39.  Dr. Özlem ERTEN        

40.  Dr.Ercan ÇETİN

41.  Dr. Rezzan Ezgi (İLHAN) EKİN

42.  Dr. Mustafa ÇELİK

43.  Dr. Pınar ÇİÇEK             

44.  Dr. Meral BÜLBÜL    

45.   Dr. Hamza CENGİZ  

46.  Dr. Rıdvan DOĞAN      

47.  Dr. Adnan AZİZOĞLU      

48.  Dr. Erhan İZCİ

49.  Dr.Süleyman YILDIZ

50.  Dr. Roni KIRAN ASLAN   

51.  Dr. Secahattin BAYAV

52.  Dr. Savaş Mert DARAKCİ

53.  Dr. Mehmet Tahir CENGİZ

54.  Dr. Serbest ÇEN

55.  Dr. Aysel ALTIN

56.  Dr. Önder KARTI          

57.  Dr. Fesih UÇAR

58.  Dr. Zeynep Kayra TANRIVERDİ

59.  Dr. Mehmet TÜRE (Çocuk Kardiyoloji)

60.  Dr. Büşra ARICA

61.  Dr. Yunus AKTAŞ

62.  Dr. Hasan BALIK (Çocuk Kardiyoloji)

63.  Dr. Mehmet YATÇI

64.  Dr. Funda Feryal TAŞ (Çocuk Endokrin)              

65.  Dr. Kahraman ÖNCEL(Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi )

66.  Dr. Ufuk ÇELEBİ

67.  Dr.Büşra VAROLGÜNEŞ AVINCA 

68.  Dr.Semra ÇİFTÇİ

69.  Dr.Hüseyin AKÇALI

70.  Dr.Mustafa Mesut KAYA

71.  Dr.Rıdvan BAYKARA

72.  Dr.Hadi KIZMAZ

 


Ana Bilim Dalı Kuruluşu:

D.Ü.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği 1970 yılında kurulmuştur. İlk Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadık Apaktır. Fiskayası Semtine yakın Eski Doğumevinin bitişik İdare Binası ve yanına kurulan bir adet deprem barakasında 10 yıl süreyle Bölge Halkına Devlet Hastanesi Hizmetleri de dahil, hizmet vermiştir.
1980 Yılında Dicle Üniversitesi Kampüsündeki Hastane binasının 8. katına taşınarak 2010 yılına kadar bu binada 30 yıl konuşlanmıştır.
2010 yılında Dicle nehri kenarındaki düzlükte, Üniversitemiz giriş yolunda inşa edilen yeni Çocuk Hastanesi binasına taşınmıştır.

Mezuniyet öncesi eğitim:

Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitiminde, Dönem 3 teorik, Dönem 4 Teorik ve Pratik (klinik içinde uygulamalı tanı ve tedavi yaklaşımı), dönem 6 öğrencileri ise İntern Doktor eğitimi almaktadır.

Mezuniyet sonrası eğitim:

Araştırma görevlileri Eylül ve Nisan aylarında yapılan TUS sınavı ile alınmaktadır. Uzmanlık eğitimi süresi 4 yıldır ve başlangıç döneminde 2 ay adaptasyon süreci ardından sorumlu kıdemli asistan ile 12 nöbet tutulurken bu sayı baş asistanlık tarafından belirlenmektedir. Eğitim süresince asistanlar tüm klinik, poliklinik, rotasyon birimlerinde gereken kıdemde çalışmakta bununla birlikte haftanın üç günü seminer ve haftanın beş günü klinik içi toplantılara katılmaktadır. Her yıl önceden belirlenen tarihlerde baş asistanlığın uygun gördüğü asistanlar yurt içi ve/veya yurt dışı kongre, kurs, sempozyum gibi bilimsel faaliyetlere aktif olarak katılabilmektedir.


İletişim :

Birim İletişim Bilgileri
Dicle Üniversitesi Kampusu 21280 DİYARBAKIR
Tel : (0412) 248 80 01-16

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.