Tıp Fakültesi
Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

GENEL BİLGİLER

Eski Yunan dilinde "çocuk" anlamına gelen "paidos" sözcüğünden üretilmiş olan "pediatri" teriminin bile ilk defa 1872 yılında tıp diline girmesinden de anla­şılacağı gibi "pediatri", iç hastalıkları, cerrahi, obs­tetri gibi alanlara kıyasla "genç" bir tıp dalıdır.

Sultan II. Abdülhamid'in kızı Hatice Sultan'ın difte­riden ölmesinden sonra, 1901 yılında açılan, bugün Şişli Çocuk Has­tanesi olarak bilinen, o zamanki adıyla "Hamidiye Etfal Hastahane-i Alisi", ülkemizdeki ilk çocuk has­tanesidir. O yıllarda ülkede henüz pediatri alanında yetişmiş hekim yoktur. Çocuklar yenidoğan ve süt çocukluğu dönemlerinde kadın-doğum hekimleri, daha büyükler erişkin hekimlerince bakılmaktadır. Bu kapsamda uzmanlık dalları Kadın Hastalıkları ve Doğum olmakla birlikte, anne ve çocuk sağlığı hiz­metleri ve eğitimi alanında önemli katkılar yapmış olan Besim Ömer Akalın (1862-1940) ve Asaf Der­viş Paşa'yı (1868-1928) anmamız gerekir.

Birimimiz yenidoğan döneminden ergenlik dönemine kadar olan süreçte çocuklarımızın sağlıklarının korunması, hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen anabilim dalıdır. Kliniğimiz, kurulduğu 1970 yılından beri 200 ün üzerinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı yetiştirmiş olup, halen 29 araştırma görevlisi uzmanlık eğitimlerini sürdürmektedir. Haftanın üç günü (Salı, Çarşamba, Perşembe) düzenli olarak (12:45 – 13:30) eğitim toplantıları yapılmaktadır. Bununla birlikte her ay düzenli olarak Kadın Doğum Hastalıkları Anabilim Dalı ile Yenidoğan konusunda seminer düzenlenmektedir.


Ana Bilim Dalı Başkanı   : Prof.Dr. M. Celal DEVECİOĞLU

Akademik Kadro

1.      Prof.Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT (Çocuk Acil-Çocuk Endokrinolojisi-Çocuk Yoğun Bakım-Gelişimsel Pediatri)

2.      Prof.Dr.Mehmet Celal DEVECİOĞLU

3.      Prof.Dr.Murat SÖKER

(Çocuk Hemataolojisi-Onkoloji)

4.      Prof. .Dr. Ayfer Gözü PİRİNÇÇİOĞLU

5.      Prof.  Dr. Mustafa TAŞKESEN

6.      Prof.Dr. Selahattin KATAR

7.      Doç.Dr. Müsemma KARABEL

8.      Doç.Dr. İlyas YOLBAŞ

9.      Doç.Dr.Velat ŞEN

10.  Doç.Dr. Alper AKIN

11.  Doç.Dr. Sabahattin ERTUĞRUL

(Yeni Doğan-Neonatoloji)

12. Doç.Dr. Meki BİLİCİ(Çocuk Kardiyolojisi)  

13.  Doç.Dr. Fesih AKTAR

14.  Dr.Öğr.Üyesi  Kamil YILMAZ

15.  Dr. Füsun Efsun EGEREN ARCAK

16.  Dr. Seçkin İLTER

17.  Dr. Sercan Yücel YANMAZ

18.  Dr. Önder YAŞAR

19.  Dr. Ahmet GÜNEŞ

20.  Dr. Aycan YILDIZ

21.  Dr. Feyat TUNÇ

22.  Dr. Mustafa CEYLAN

23.  Dr. Suat TEKİN

24.  Dr. Serhat YAVUZKILIÇ

25.  Dr. Rosa KASACI

26.  Dr. Hatice Kübra EĞİLMEZ

27.  Dr. Edip UNAL (Çocuk Endokrinoloji)

28.  Dr. Veysiye Hülya ÜZEL(Çocuk Hematoloji ve Onkoloji)

29.  Dr. Özlem KÜÇÜKYILMAZ   

30.  Dr. Rezzan Ezgi (İLHAN) EKİN

31.  Dr. Mustafa ÇELİK

32.  Dr. Pınar ÇİÇEK             

33.  Dr. Meral BÜLBÜL ÖZTOPRAK   

34.   Dr. Hamza CENGİZ  

35.  Dr. Rıdvan DOĞAN      

36.  Dr. Erhan İZCİ

37.  Dr.Süleyman YILDIZ

38.  Dr. Roni KIRAN ASLAN   

39.  Dr. Secahattin BAYAV

40.  Dr. Savaş Mert DARAKCİ

41.  Dr. Mehmet Tahir CENGİZ

42.  Dr. Serbest ÇEN

43.  Dr. Aysel ALTIN

44.  Dr. Önder KARTI          

45.  Dr. Fesih UÇAR

46.  Dr. Mehmet TÜRE (Çocuk Kardiyoloji)

47.  Dr. Büşra ARICA

48.  Dr. Yunus AKTAŞ

49.  Dr. Hasan BALIK (Çocuk Kardiyoloji)

50.  Dr. Mehmet YATÇI

51.  Dr. Funda Feryal TAŞ (Çocuk Endokrin)              

52.  Dr. Kahraman ÖNCEL(Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi )

53.  Dr. Ufuk ÇELEBİ

54.  Dr.Büşra VAROLGÜNEŞ AVINCA 

55.  Dr.Semra ÇİFTÇİ

56.  Dr.Mustafa Mesut KAYA

57.  Dr. Merve ATLAS

58.  Dr.Rıdvan BAYKARA

59.  Dr. Fatma KANAT

60.  Dr.Yusuf   BEKER

61.  Dr. Zeynep Ece TAŞTEKİN POLAT 

62.  Dr. Abdulvahap ŞEN

63.  Dr.Gülşah KARTAL         

64.  Dr. Gökhan KARTAL

65.  Dr.Suat SAVAŞ

66.  Dr.Zelal AYDIN 

67.  Dr. Leyla ÇELEBİ

68.  Dr. Ahmet NERGİZ

69.  Dr. Serdar ERDEM

70.  Dr. Şehmus GÖZÖNÜNDE

71.  Dr. Zeynep VURAL

72.  Dr. Hasan ZAN

73.  Dr.Erva Nur ŞAHİN

 


Ana Bilim Dalı Kuruluşu:

D.Ü.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği 1970 yılında kurulmuştur. İlk Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadık Apaktır. Fiskayası Semtine yakın Eski Doğumevinin bitişik İdare Binası ve yanına kurulan bir adet deprem barakasında 10 yıl süreyle Bölge Halkına Devlet Hastanesi Hizmetleri de dahil, hizmet vermiştir.
1980 Yılında Dicle Üniversitesi Kampüsündeki Hastane binasının 8. katına taşınarak 2010 yılına kadar bu binada 30 yıl konuşlanmıştır.
2010 yılında Dicle nehri kenarındaki düzlükte, Üniversitemiz giriş yolunda inşa edilen yeni Çocuk Hastanesi binasına taşınmıştır.

Mezuniyet öncesi eğitim:

Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitiminde, Dönem 3 teorik, Dönem 4 Teorik ve Pratik (klinik içinde uygulamalı tanı ve tedavi yaklaşımı), dönem 6 öğrencileri ise İntern Doktor eğitimi almaktadır.

Mezuniyet sonrası eğitim:

Araştırma görevlileri Eylül ve Nisan aylarında yapılan TUS sınavı ile alınmaktadır. Uzmanlık eğitimi süresi 4 yıldır ve başlangıç döneminde 2 ay adaptasyon süreci ardından sorumlu kıdemli asistan ile 12 nöbet tutulurken bu sayı baş asistanlık tarafından belirlenmektedir. Eğitim süresince asistanlar tüm klinik, poliklinik, rotasyon birimlerinde gereken kıdemde çalışmakta bununla birlikte haftanın üç günü seminer ve haftanın beş günü klinik içi toplantılara katılmaktadır. Her yıl önceden belirlenen tarihlerde baş asistanlığın uygun gördüğü asistanlar yurt içi ve/veya yurt dışı kongre, kurs, sempozyum gibi bilimsel faaliyetlere aktif olarak katılabilmektedir.


İletişim :

Birim İletişim Bilgileri
Dicle Üniversitesi Kampusu 21280 DİYARBAKIR
Tel : (0412) 248 80 01-16

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.