Tıp Fakültesi
Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

GENEL BİLGİLER

Eski Yunan dilinde "çocuk" anlamına gelen "paidos" sözcüğünden üretilmiş olan "pediatri" teriminin bile ilk defa 1872 yılında tıp diline girmesinden de anla­şılacağı gibi "pediatri", iç hastalıkları, cerrahi, obs­tetri gibi alanlara kıyasla "genç" bir tıp dalıdır.

Sultan II. Abdülhamid'in kızı Hatice Sultan'ın difte­riden ölmesinden sonra, 1901 yılında açılan, bugün Şişli Çocuk Has­tanesi olarak bilinen, o zamanki adıyla "Hamidiye Etfal Hastahane-i Alisi", ülkemizdeki ilk çocuk has­tanesidir. O yıllarda ülkede henüz pediatri alanında yetişmiş hekim yoktur. Çocuklar yenidoğan ve süt çocukluğu dönemlerinde kadın-doğum hekimleri, daha büyükler erişkin hekimlerince bakılmaktadır. Bu kapsamda uzmanlık dalları Kadın Hastalıkları ve Doğum olmakla birlikte, anne ve çocuk sağlığı hiz­metleri ve eğitimi alanında önemli katkılar yapmış olan Besim Ömer Akalın (1862-1940) ve Asaf Der­viş Paşa'yı (1868-1928) anmamız gerekir.

Birimimiz yenidoğan döneminden ergenlik dönemine kadar olan süreçte çocuklarımızın sağlıklarının korunması, hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen anabilim dalıdır. Kliniğimiz, kurulduğu 1970 yılından beri 200 ün üzerinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı yetiştirmiş olup, halen 29 araştırma görevlisi uzmanlık eğitimlerini sürdürmektedir. Haftanın üç günü (Salı, Çarşamba, Perşembe) düzenli olarak (12:45 – 13:30) eğitim toplantıları yapılmaktadır. Bununla birlikte her ay düzenli olarak Kadın Doğum Hastalıkları Anabilim Dalı ile Yenidoğan konusunda seminer düzenlenmektedir.


Ana Bilim Dalı Başkanı : Prof.Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT

Akademik Kadro

1.      Prof.Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT (Çocuk Acil-Çocuk Endokrinolojisi-Çocuk Yoğun Bakım-Gelişimsel Pediatri)

2.      Prof.Dr.Celal DEVECİOĞLU

3.      Prof.Dr. Mehmet Fuat GÜRKAN

(Çocuk Göğüs Hastalıkları)

4.      Prof.Dr.Murat SÖKER

(Çocuk Hemataolojisi-Onkoloji)

5.      Prof.Dr.Aydın ECE

(Çocuk Nefrolojisi-Romatolojisi)

6.      Doç.Dr. Mustafa TAŞKESEN

7.      Doç.Dr. Ayfer Gözü PİRİNÇÇİOĞLU

8.      Doç.Dr. Meki BİLİCİ(Çocuk Kardiyolojisi)

9.      Doç.Dr. Selvi KELEKÇİ

10.  Doç.Dr. Müsemma KARABEL

11.  Doç.Dr. İlyas YOLBAŞ

12.  Doç.Dr.Velat ŞEN

13.  Doç.Dr. Fikri DEMİR

14.  Doç.Dr. Alper AKIN

15.  Doç.Dr. Ünal ULUCA

16.  Yrd.Doç.Dr. Ali GÜNEŞ

17.  Yrd.Doç.Dr. İlhan TAN

18.  Yrd. Doç.Dr. Sabahattin ERTUĞRUL

(Yeni Doğan-Neonatoloji)

19.  Yrd.Doç.Dr. Fesih AKTAR

20.  Dr. Nezahat (DOĞAN) KARAŞİN        

21.  Dr. Mehmet ÜLMEZ

22.  Dr. Rufat GÜVEN

23.  Dr. Erkan HALİLOĞLU

24.  Dr. Ali Rıza GEDİK

25.  Dr. Burhan ARAZ

26.  Dr. Fırat CAN

27.  Dr. Mehmet KAYA

28.  Dr. Selda ERDİNÇ

29.  Dr. Muhammed Nurullah SABAZ

30.  Dr. Leyla ÇİFTÇİ BOZBOĞA  

31.  Dr. Ercan ÇUBUK

32.  Dr. Emrah BAŞAK

33.  Dr. Gezo (ISSI) BOZKURT

34.  Dr. Özlem UYAN İLENGİZ

35.  Dr. Buğra YILDIRIM

36.  Dr. Ruken YILDIRIM(Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Yan Dal)

37.  Dr. Meryem SALMIŞ FİDAN

38.  Dr. Özhan ORHAN

39.  Dr. Murat SOLMAZ

40.  Dr. Füsun Efsun EGEREN ARCAK

41.  Dr. Ömran ÖZMEN

42.  Dr. Necati YÜKSEL

43.  Dr. Seçkin İLTER

44.  Dr. Sercan Yücel YANMAZ

45.  Dr. Önder YAŞAR

46.  Dr. Ahmet GÜNEŞ

47.  Dr. Aycan YILDIZ

48.  Dr. Feyat TUNÇ

49.  Dr. Mustafa CEYLAN

50.  Dr. Suat TEKİN

51.  Dr. Erhan ZENCİR

52.  Dr. Serhat YAVUZKILIÇ

53.  Dr. Ferhat KARAKOÇ

54.  Dr. Rosa KASACI

55.  Dr. Hatice Kübra EĞİLMEZ

56.  Dr. Hasan BALIK (Çocuk Nefrolojisi)

57.  Dr. Edip UNAL (Çocuk Endokrinoloji)

58.  Dr. Veysiye Hülya ÜZEL(Çocuk Hematoloji ve Onkoloji)

59.  Dr. Özlem KÜÇÜKYILMAZ   

60.  Dr. Özlem ERTEN        

61.  Dr.Ercan ÇETİN

62.  Dr. Rezzan Ezgi (İLHAN) EKİN

63.  Dr. Mustafa ÇELİK

64.  Dr. Pınar ÇİÇEK             

65.  Dr. Meral BÜLBÜL    

66.   Dr. Hamza CENGİZ  

67.  Dr. Rıdvan DOĞAN      

68.  Dr. Adnan AZİZOĞLU      

69.  Dr. Erhan İZCİ

70.  Dr.Süleyman YILDIZ

71.  Dr. Roni KIRAN ASLAN   

72.  Dr. Secahattin BAYAV

73.  Dr. Savaş Mert DARAKCİ

74.  Dr. Mehmet Tahir CENGİZ

75.  Dr. Serbest ÇEN   

 


Ana Bilim Dalı Kuruluşu:

D.Ü.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği 1970 yılında kurulmuştur. İlk Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadık Apaktır. Fiskayası Semtine yakın Eski Doğumevinin bitişik İdare Binası ve yanına kurulan bir adet deprem barakasında 10 yıl süreyle Bölge Halkına Devlet Hastanesi Hizmetleri de dahil, hizmet vermiştir.
1980 Yılında Dicle Üniversitesi Kampüsündeki Hastane binasının 8. katına taşınarak 2010 yılına kadar bu binada 30 yıl konuşlanmıştır.
2010 yılında Dicle nehri kenarındaki düzlükte, Üniversitemiz giriş yolunda inşa edilen yeni Çocuk Hastanesi binasına taşınmıştır.

Mezuniyet öncesi eğitim:

Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitiminde, Dönem 3 teorik, Dönem 4 Teorik ve Pratik (klinik içinde uygulamalı tanı ve tedavi yaklaşımı), dönem 6 öğrencileri ise İntern Doktor eğitimi almaktadır.

Mezuniyet sonrası eğitim:

Araştırma görevlileri Eylül ve Nisan aylarında yapılan TUS sınavı ile alınmaktadır. Uzmanlık eğitimi süresi 4 yıldır ve başlangıç döneminde 2 ay adaptasyon süreci ardından sorumlu kıdemli asistan ile 12 nöbet tutulurken bu sayı baş asistanlık tarafından belirlenmektedir. Eğitim süresince asistanlar tüm klinik, poliklinik, rotasyon birimlerinde gereken kıdemde çalışmakta bununla birlikte haftanın üç günü seminer ve haftanın beş günü klinik içi toplantılara katılmaktadır. Her yıl önceden belirlenen tarihlerde baş asistanlığın uygun gördüğü asistanlar yurt içi ve/veya yurt dışı kongre, kurs, sempozyum gibi bilimsel faaliyetlere aktif olarak katılabilmektedir.


İletişim :

Birim İletişim Bilgileri
Dicle Üniversitesi Kampusu 21280 DİYARBAKIR
Tel : (0412) 248 80 01-16

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.