Tıp Fakültesi
Çocuk Sağ. ve Hast. ABD

GENEL BİLGİLER

Eski Yunan dilinde "çocuk" anlamına gelen "paidos" sözcüğünden üretilmiş olan "pediatri" teriminin bile ilk defa 1872 yılında tıp diline girmesinden de anla­şılacağı gibi "pediatri", iç hastalıkları, cerrahi, obs­tetri gibi alanlara kıyasla "genç" bir tıp dalıdır.

Sultan II. Abdülhamid'in kızı Hatice Sultan'ın difte­riden ölmesinden sonra, 1901 yılında açılan, bugün Şişli Çocuk Has­tanesi olarak bilinen, o zamanki adıyla "Hamidiye Etfal Hastahane-i Alisi", ülkemizdeki ilk çocuk has­tanesidir. O yıllarda ülkede henüz pediatri alanında yetişmiş hekim yoktur. Çocuklar yenidoğan ve süt çocukluğu dönemlerinde kadın-doğum hekimleri, daha büyükler erişkin hekimlerince bakılmaktadır. Bu kapsamda uzmanlık dalları Kadın Hastalıkları ve Doğum olmakla birlikte, anne ve çocuk sağlığı hiz­metleri ve eğitimi alanında önemli katkılar yapmış olan Besim Ömer Akalın (1862-1940) ve Asaf Der­viş Paşa'yı (1868-1928) anmamız gerekir.

Birimimiz yenidoğan döneminden ergenlik dönemine kadar olan süreçte çocuklarımızın sağlıklarının korunması, hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen anabilim dalıdır. Kliniğimiz, kurulduğu 1970 yılından beri 200 ün üzerinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı yetiştirmiş olup, halen 29 araştırma görevlisi uzmanlık eğitimlerini sürdürmektedir. Haftanın üç günü (Salı, Çarşamba, Perşembe) düzenli olarak (12:45 – 13:30) eğitim toplantıları yapılmaktadır. Bununla birlikte her ay düzenli olarak Kadın Doğum Hastalıkları Anabilim Dalı ile Yenidoğan konusunda seminer düzenlenmektedir.


Ana Bilim Dalı Başkanı   : Prof.Dr. M. Celal DEVECİOĞLU

Akademik Kadro

1.      Prof.Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT (Çocuk Acil-Çocuk Endokrinolojisi-Çocuk Yoğun Bakım-Gelişimsel Pediatri)

2.      Prof.Dr.Celal DEVECİOĞLU

3.      Prof.Dr.Murat SÖKER

(Çocuk Hemataolojisi-Onkoloji)

4.      Doç.Dr. Mustafa TAŞKESEN

5.      Doç.Dr. Ayfer Gözü PİRİNÇÇİOĞLU

6.      Doç.Dr. Meki BİLİCİ(Çocuk Kardiyolojisi)

7.      Doç.Dr. Müsemma KARABEL

8.      Doç.Dr. İlyas YOLBAŞ

9.      Doç.Dr.Velat ŞEN

10.  Doç.Dr. Fikri DEMİR 

11.  Doç.Dr. Alper AKIN

12.  Doç.Dr. Sabahattin ERTUĞRUL

(Yeni Doğan-Neonatoloji)

13.  Yrd.Doç.Dr. İlhan TAN

14.  Yrd.Doç.Dr. Fesih AKTAR

15.  Yrd.Doç.Dr. Kamil YILMAZ

16.  Dr. Muhammed Nurullah SABAZ

17.  Dr. Leyla ÇİFTÇİ BOZBOĞA  

18.  Dr. Gezo (ISSI) BOZKURT

19.  Dr. Özlem UYAN İLENGİZ

20.  Dr. Meryem SALMIŞ FİDAN

21.  Dr. Özhan ORHAN

22.  Dr. Murat SOLMAZ

23.  Dr. Füsun Efsun EGEREN ARCAK

24.  Dr. Ömran ÖZMEN

25.  Dr. Necati YÜKSEL

26.  Dr. Seçkin İLTER

27.  Dr. Sercan Yücel YANMAZ

28.  Dr. Önder YAŞAR

29.  Dr. Ahmet GÜNEŞ

30.  Dr. Aycan YILDIZ

31.  Dr. Feyat TUNÇ

32.  Dr. Mustafa CEYLAN

33.  Dr. Suat TEKİN

34.  Dr. Serhat YAVUZKILIÇ

35.  Dr. Ferhat KARAKOÇ

36.  Dr. Rosa KASACI

37.  Dr. Hatice Kübra EĞİLMEZ

38.  Dr. Edip UNAL (Çocuk Endokrinoloji)

39.  Dr. Veysiye Hülya ÜZEL(Çocuk Hematoloji ve Onkoloji)

40.  Dr. Özlem KÜÇÜKYILMAZ   

41.  Dr. Özlem ERTEN        

42.  Dr.Ercan ÇETİN

43.  Dr. Rezzan Ezgi (İLHAN) EKİN

44.  Dr. Mustafa ÇELİK

45.  Dr. Pınar ÇİÇEK             

46.  Dr. Meral BÜLBÜL    

47.   Dr. Hamza CENGİZ  

48.  Dr. Rıdvan DOĞAN      

49.  Dr. Adnan AZİZOĞLU      

50.  Dr. Erhan İZCİ

51.  Dr.Süleyman YILDIZ

52.  Dr. Roni KIRAN ASLAN   

53.  Dr. Secahattin BAYAV

54.  Dr. Savaş Mert DARAKCİ

55.  Dr. Mehmet Tahir CENGİZ

56.  Dr. Serbest ÇEN

57.  Dr. Aysel ALTIN

58.  Dr. Önder KARTI          

59.  Dr. Fesih UÇAR

60.  Dr. Zeynep Kayra TANRIVERDİ

61.  Dr. Mehmet TÜRE (Çocuk Kardiyoloji)

62.  Dr. Büşra ARICA

63.  Dr. Yunus AKTAŞ

64.  Dr. Hasan BALIK (Çocuk Kardiyoloji)

65.  Dr. Mehmet YATÇI

66.  Dr. Funda Feryal TAŞ (Çocuk Endokrin)              

67.  Dr. Kahraman ÖNCEL(Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi )

68.  Dr. Ufuk ÇELEBİ

69.  Dr.Büşra VAROLGÜNEŞ AVINCA 

70.  Dr.Semra ÇİFTÇİ

71.  Dr.Hüseyin AKÇALI

72.  Dr.Mustafa Mesut KAYA

73.  Dr.Rıdvan BAYKARA

74.  Dr.Hadi KIZMAZ

 


Ana Bilim Dalı Kuruluşu:

D.Ü.T.F. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği 1970 yılında kurulmuştur. İlk Başkanı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadık Apaktır. Fiskayası Semtine yakın Eski Doğumevinin bitişik İdare Binası ve yanına kurulan bir adet deprem barakasında 10 yıl süreyle Bölge Halkına Devlet Hastanesi Hizmetleri de dahil, hizmet vermiştir.
1980 Yılında Dicle Üniversitesi Kampüsündeki Hastane binasının 8. katına taşınarak 2010 yılına kadar bu binada 30 yıl konuşlanmıştır.
2010 yılında Dicle nehri kenarındaki düzlükte, Üniversitemiz giriş yolunda inşa edilen yeni Çocuk Hastanesi binasına taşınmıştır.

Mezuniyet öncesi eğitim:

Tıp Fakültesi Öğrenci Eğitiminde, Dönem 3 teorik, Dönem 4 Teorik ve Pratik (klinik içinde uygulamalı tanı ve tedavi yaklaşımı), dönem 6 öğrencileri ise İntern Doktor eğitimi almaktadır.

Mezuniyet sonrası eğitim:

Araştırma görevlileri Eylül ve Nisan aylarında yapılan TUS sınavı ile alınmaktadır. Uzmanlık eğitimi süresi 4 yıldır ve başlangıç döneminde 2 ay adaptasyon süreci ardından sorumlu kıdemli asistan ile 12 nöbet tutulurken bu sayı baş asistanlık tarafından belirlenmektedir. Eğitim süresince asistanlar tüm klinik, poliklinik, rotasyon birimlerinde gereken kıdemde çalışmakta bununla birlikte haftanın üç günü seminer ve haftanın beş günü klinik içi toplantılara katılmaktadır. Her yıl önceden belirlenen tarihlerde baş asistanlığın uygun gördüğü asistanlar yurt içi ve/veya yurt dışı kongre, kurs, sempozyum gibi bilimsel faaliyetlere aktif olarak katılabilmektedir.


İletişim :

Birim İletişim Bilgileri
Dicle Üniversitesi Kampusu 21280 DİYARBAKIR
Tel : (0412) 248 80 01-16

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.