Tıp Fakültesi
Aile Hekimliği ABD

GENEL BİLGİLER

Ana bilim dalımız 8 Temmuz 1995 tarihinde Dahili Bilimler Bölümü bünyesinde kuruldu. İlk asistanını 1995 Nisan dönemi TUS ile alan Aile Hekimliği Anabilim Dalının, İlk Anabilim Dalı Başkanlığını Doç. Dr. Nizamettin TOPRAK yaptı. 1997-2001 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanlığını Doç. Dr. Mehmet Emin YILMAZ, 2001-Ocak 2009 yılları arasında ise Doç. Dr. İsmail Hamdi KARA yürüttü.  ŞuanABD başkanlığını Doç.Dr.Tahsin ÇELEPKOLU yürütmektedir. Anabilim Dalımızda şu anda üç adet öğretim üyesi ve kırkiki adet asistanı bulunmaktadır.Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Tahsin ÇELEPKOLU

Akademik Kadro :


  

1.      Doç.Dr. Tahsin ÇELEPKOLU

2.      Dr.Öğr.Üyesi  Ahmet YILMAZ

3.      Dr.Öğr.Üyesi  Hamza ASLANHAN

4.      Dr. Demet YAVUZ

5.      Dr. Ahmet YOSUNKAYA

6.      Dr. Mehmet ŞİMŞEK

7.      Dr. Eylül ERKEK           

8.      Dr. Rıdvan ÇELİK     

9.      Dr. Ebru ÇİÇEK                

10.  Dr. Lokman KESKİN

11.  Dr. İrem DUMAN DEMİR

12.  Dr. Ezin AKTAŞ

13.  Dr. Hayati ÖZER

14.  Dr. Merve AVCILAR

15.  Dr. Gaye KAHVECİ

16.  Dr. Abdullah ERKUL    

17.  Dr. Şeyhmus SOYSAL

18.  Dr. Dilek TUNÇBİLEK

19.  Dr. Orhan AYAN

20.  Dr. Kübra DURSUN DEMİRCAN

21.  Araştırmacı Dr.Erkan KIBRISLI(13/b-4)

22.  Dr. Abdullah DEMİRER

23.  Dr. Süleyman Burak SU

24.   Dr. Mahsum KARDAŞ

25.  Dr. Kendal HANAR

26.  Dr. Bekir YAKUT

27.  Dr. Fatma YILDIRIM

28.  Dr. İbrahim ÇİLDAM    

29.  Dr. Zülküf Ozan GENCER

30.  Dr. Orhan GÜRBÜZ

31.  Dr. Esra CEBE

32.  Dr.Şengül ASLAN

33.  Dr. Leyla SÜZER

34.  Dr. Musa YALÇİ

35.  Dr. Eser ÇETİN

36.  Dr. Fatma Özlem UYANIK

37.  Dr. Halil İbrahim ÜNSAL

38.  Dr.Hadi KIZMAZ

39.  Dr. Mustafa SAÇKIN

40.  Dr. Mukaddes HÜSEYNİ GÜLLÜ      

41.  Dr.Recep BİLİR

42.  Dr. Muhammed Burak ÖZBEK

43.  Dr.Nihat HİÇYILMAZ

44.  Dr. Bünyamin DERE

45.  Dr.Emrullah TURHAN

46.  Dr. Gülsüm ÖZBEK

47.  Dr. Hidayet AKSÖZ TAŞ

48. Dr. Öğrt. Üyesi : Pakize Gamze ERTEN BUCAKTEPE

49. Dr. Öğrt. Üyesi : Vasfiye DEMİR  ANABİLİM DALI MİSYONU:

  • Tıbbi bakım isteyen kişiye yaş cinsiyet ve hastalıktan bağımsız kap-samlı ve sürekli sağlık bakımı sunmak

  • Hastaların kararlarına da saygı göstererek kendi aile toplum ve kül-türleri bağlamında hizmet vermek, yetenek ve değerlerini etkin ve güvenli bir sağlık bakımı vermek üzere geliştirmektir.

  • Asistan, araştırma görevlisi ve internlere ilerde çalışacakları birinci basamak sağlık kuruluşlarında karşılaşacakları her türlü hasta ve/veya sorunla başa çıkmalarını sağlayacak kapsamlı ve çok yönlü eğitim vermek

  • Araştırma ve uygulamaların ülkemizin ve sağlık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda planlanıp çözüm önerileri sunacak şekilde yapmaktır.    ANABİLİM DALI VİZYONU:

    Üniversite sağlık sistemi ile ilgili ilk temas noktası olmak, Açık ve sınırsız hizmet olanağı, yaş, cinsiyet ya da kişinin başka herhangi bir özelliğinden bağımsız coğrafi ekonomik kültürel olarak kolay ulaşılabilir, entegre (koruyucu tedavi edici ve rehabilite edici), koordine (konsultasyon, sevk, takip) sürekli (prekonsepsiyondan ölüme kadar) bütüncül (fiziksel, psikolojik, sosyal) kişisel (birey merkezli) kapsamlı, aile ve toplum yönelimli hizmet sunmak, bireye yakın olup gizliliği korumak.

    Tüm sağlık konularında ve sağlık hizmeti veren diğer kişilerle ilişkilerinde yanında olmak bunu yaparken de sağlık kaynaklarlını etkin kullanacak bir ekip hizmeti vermektir.    İletişim :

    Birim İletişim Bilgileri
    Dicle Üniversitesi Kampusu 21280 DİYARBAKIR
    Tel : (0412) 248 80 01-16

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.