Tıp Fakültesi
Acil Tıp ABD

Acil Tıp Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Faaliyet Amacı, acil servise müracaat eden hastaların uluslar arası standartlarda tanı ve tedavilerini yapmak, hastaların acil serviste kalma sürelerini azaltmak, tıp fakültesi öğrencileri, asistan ve yardımcı personelinin eğitimlerini planlamak, eğitim ve bilimsel araştırmaların nitelik ve niceliğinin geliştirilmesini sağlamaktır. Ayrıca acil servisin fiziki ve alt yapı şartlarının sağlık bakanlığının bildirisine göre geliştirilmesini sağlamak, mezuniyet sonrası acil tıp eğitimlerinin yaygınlaştırılmasını temine çalışmak, diğer birimlerle ve acil servislerle koordineli çalışarak hastaların uygun hastaneye transferini temin etmek, acil tıpla ilgili kongre ve sempozyum planlamak.


Ana Bilim Dalı Başkanı :Prof.Dr.Cahfer GÜLOĞLU

Akademik Kadro:

    

 1. Prof.Dr. Cahfer GÜLOĞLU
 2. Prof.Dr. Murat ORAK 
 3. Prof.Dr. Mehmet ÜSTÜNDAĞ
 4. Doç.Dr. Recep DURSUN
 5. Dr.Öğr.Üyesi  Hasan Mansur DURGUN
 6. Dr.Öğr.Üyesi  Mustafa İÇER
 7. Dr.Öğr.Üyesi  Ercan GÜNDÜZ
 8. Dr.Ahmet YEŞİL
 9. Dr. Mustafa İPEK
 10. Dr. Fırat EKİN
 11. Dr. Ramazan YİĞİT    
 12. Dr. Remzi ÇETİNKAYA
 13. Dr.Mehmet Mehdi ÇELİK
 14. Dr.Kemal BARUT
 15. Dr. Mehmet TÜRK
 16. Dr. Ahmet AZİZOĞLU
 17. Dr. İsmail BAŞASLAN
 18. Dr. Dicle POLAT
 19. Dr.Diyar BADEMKIRAN
 20. Dr. Halime ÖZKAN
 21. Dr. Recep BULUT
 22. Dr.İdris ULAŞ

İletişim :

Birim İletişim Bilgileri 

Dicle Üniversitesi Kampusu 21280 DİYARBAKIR

Tel : (0412) 248 80 01-16 

Faks :248 84 40  

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.