Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Personelimiz

Daire Başkanlığı

Süleyman BAYKUŞAK             Daire Başkan V.                        2370

                                                   Sekreter                                     2370İç Kontrol Ön Mali Kontrol Müdürlüğü

Müslim ÖZDAL                          Mali Hizmetler Uzmanı          2349

Nesrin CAN ÖZOK                     V.H.K.İ                                       5170Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

Sedat TÜRKER                           Mali Hizmetler Uzmanı         2343
Yüksel BOZYEL                    Mali Hizmetler Uzmanı          5171

Şeyhmus BAYKUŞAK                 Mali Hizmetler Uzmanı          2351

            


                                             Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü

Müslim ÖZDAL                          Mali Hizmetler Uzman          2349

Nesrin CAN ÖZOK                     V.H.K.İ                                      5170 

 

 


Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü

Muhasebe Yetkilisi

Tahsin TARHAN                Mali Hizmetler Uzmanı                 2347


Evrak Kontrol Servisi


Aylin KAYA                         Mali Hizmetler Uzman Yrd.          5198 


KBS Bilgilendirme ve Emanet İşlemleri

Mehmet Şirin ERDAĞ       V.H.K.İ.                                           5172
Edip ÇELİK                           Memur                                2352


Projeler Servisi

Yunus Emre KURTTEKİN  Bilgisayar İşletmeni                      2342

Yusuf YAKŞİ                        V.H.K.İ.


                                     Vezne ve Banka Servisi

Güney Karaaslan               Bilgisayar İşletmeni                     5138


Maaş ve Kişi Borcu Servisi

Murat GÜNEL                     Tekniker                                        2305

                                                                                                           

Kira ve Diğer Gelirler Servisi

                                                                

Serdar DOĞAN                    Teknisyen                                    5193


                                             Özlük ve Yazışma Servisi

Alper AKTOP                        V.H.K.İ.                                        2342


Arşivleme Servisi

İdris ÇELİK                            Hizmetli                                      5194


 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.