Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Personelimiz

Daire Başkanlığı

Tayfur SELVİTOPU                     Daire Başkanı                            2370

Kader VURAL                              Sekreter                                     2370


İç Kontrol Ön Mali Kontrol Müdürlüğü

Şeyhmus DEMİR                        Şube  Müdürü                          2348

Tahsin TARHAN                         Mali Hizmetler Uzman            2347

Nesrin CAN ÖZOK                     V.H.K.İ                                        5170


Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü
 
Sedat TÜRKER                            Mali Hizmetler Uzmanı          2343

Süleyman BAYKUŞAK                Mali Hizmetler Uzmanı          2352

Yüksel BOZYEL                            Mali Hizmetler Uzmanı         5171

 


Yönetim Bilgi Sistemi Müdürlüğü
 
Fırat KELEKÇİ                              Şube Müdürü                        

 


Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü

Şeyhmus DEMİR                        Şube  Müdürü                          2348

Tahsin TARHAN                         Mali Hizmetler Uzman            2347

 

 

 


Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Müdürlüğü

Muhasebe Yetkilisi

Müslim ÖZDAL                          Mali Hizmetler Uzmanı          2349


KBS Bilgilendirme ve Emanet İşlemleri

Şeyhmus BAYKUŞAK                 Mali Hizmetler Uzmanı          2351
Ercan KAYA                                 Şef                                             2315


Evrak Kontrol Servisi
Burcu ÇINĞI                                Mali Hizmetler Uzman Yrd.  5197

Aylin KAYA                                  Mali Hizmetler Uzman Yrd.  5198 


Projeler Servisi

 

Murat AYDIN                             Bilgisayar İşletmeni               2342


 

Vezne ve Banka Servisi

Güney Karaaslan                     Vezne                                         5138


Maaş ve Kişi Borcu Servisi

Mehmet Şirin ERDAĞ               V.H.K.İ.                                       5172

Serdar DOĞAN                          Teknisyen                                  5172


Kira ve Diğer Gelirler Servisi

Murat GÜNEL                            Tekniker                                     2305


Arşivleme Servisi

İdris ÇELİK                                  Hizmetli                                    5194


 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.