Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Mevzuat
5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Strsteji Geliştirme Daire Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.