Sosyoloji Bölümü
Akademik Kadro
Prof.Dr. Rüstem ERKAN - BÖLÜM BAŞKANI

rerkan@dicle.edu.tr · 8204


Doç.Dr. İnan KESER

ikeser@dicle.edu.tr · 8215


Doç.Dr. Naciye YILDIZ
nyildiz@dicle.edu.tr · 8217


Yrd.Doç.Dr. Abdurrahim ÖZMEN - FARABİ KOOR.

aozmen@dicle.edu.tr · 8218

Arş.Gör. Mehmet AKAY

mehmet.akay@dicle.edu.tr · 8212


Arş.Gör.Mehmet Şirin Filiz

mehmetsirin.filiz@dicle.edu.tr - 8212

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.